Gå till innehåll
UNDERVATTENSRUGBY

Seriebestämmelserna 2019-2022

Öppen serie

UV-rugbykommittén har under tidigare år lyft frågan om översyn av serieorganisation samt begränsning för spelare att spela för flera klubbar i serie- och slutspel. Kommitténs ambition är att så många lag som möjligt är aktiva i seriespel.

Säsongen kommer att organiseras utifrån samma grundkoncept som föregående säsong med uppdelning i två regioner Nordöstra och Sydvästra. Serien benämns Svenska UV-rugbyligan (SUL) och är öppen för alla att delta i. För att stödja lag som har svårt att få ihop spelare till seriespel kommer det tillåtas att spelare spelar med olika lag under seriespel.

Uv-rugbyligan i den nordöstra regionen spelas i dubbelmöten där omgångarna spelas med tre av fyra lag och organiseras av ett av deltagande lagen. Deltagande lag kommer att arrangera en omgång var. Nationella regler och tidigare dispenser för spelplan gäller. Nya dispenser söks hos UV-kommittén.

I de sydöstra ligan kommer endast två omgångar att spelas. De arrangerande lagen har eget mandat att bestämma upplägget.

Specialregel tillämpas gällande storlek på boll. I UV-rugbyligan finns möjlighet att välja storlek på boll. Kommer lagen överens om spel med stor boll alternativt liten boll genomförs matchen med denna överenskomna boll. Kommer man inte överens avgör lottning vilken boll som ska spelas med.

Damer

Damernas serie genomförs under två helger där lag möter varandra i en enkelserie följt av placeringsmatcher som kval till SM-slutspel.

SM-slutspel

På herrsidan riktar sig svenska mästerskapet till klubblag som är anslutna till Svenska Sportdykarförbundet. De klubbar som vill delta i SM-slutspel anmäler detta senast 31 december till UV-kommittén genom anvisad anmälningsblankett.

Regelverk för SM-slutspel begränsar möjlighet för klubbarna att ta in spelare för att förstärka upp sitt lag till slutspel:

  • §1 Senast den 31 december anmäler klubbarna en spelartrupp som innebär att spelarna är knutna till en bestämd klubb under slutspel. De spelare som ingår i spelartruppen ska vara aktiva klubbmedlemmar i respektive lag. Den spelartrupp som anmäls inför säsongen ska godkännas av UV-kommittén.
  • §2 Under våren (från och med 1 januari till och med det att SM-slutspel genomförts) är spelarövergångar inte tillåtna.
  • §3 Nytillkomna spelare som klubben vill tillföra sin spelartrupp ska anmälas till kommittén för godkännande. Dessa spelare får inte vara registrerade i en spelartrupp för någon annan klubb.

Regelverket gäller även för icke svenska medborgare som ska anmälas till kommittén för godkännande. Spelare som är aktiva i lag i något annat land tillåts inte att delta i SM-slutspel.

Damerna har dispens från regelverket att klubblaget som ska vara anslutet till Svenska Sportdykarförbundet. Damerna anmäler ett lag inför säsong som förbinder sig att delta i seriespel och eventuellt SM-slutspel.

Genomförande

SM-slutspelet inleds med en enkelserie där alla deltagande lag möter varandra. Utifrån resultat och målskillnad kvalificerar sig Lag 1 och 2 till en direkt avgörande final och lag 3 och 4 möts i spel om tredje pris.

Arrangör för SM-slutspel utses av kommittén.

Straffläggning

På senare tid har det uppkommit svimningar i samband med straffläggning vid avgörande av match vid lika resultat. För att begränsa detta införs en begränsnings-regel som innebär att straffläggare inte tillåts att gå upp och hämta luft under aktiv straff och den maximala tiden för straffen begränsas till 40 sekunder.

Anmälan till SM-slutspel

Anmälan senast 31 december till Seriegrenledare genom anmälningsblanketten.

Domare

Förbundet har för avsikt att hålla med domare till respektive omgång men till följd av domarbrist kan deltagande lag få hjälpa till med i huvudsak landdomare. Utsedd domare från kommittén har rätt till reseersättning och alla som dömer har rätt till 125 kr per match i domararvode.

Diverse

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala