Föreningsidrott för äldre minskar ensamhet, ger lycka och mening

Två forskningsrapporter visar att äldre i föreningsidrott upplever minskad ensamhet, glädje och mening.