Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Försäkringsärenden

Vid olycka i Sverige: Kontakta Folksam på telefon 020-44 11 11. Ange Idrottsskador och försäkringsnummer K 60888.

Vid olycka utanför Sverige: Kontakta SOS International på telefon +46 8 13 60 60. Ange nationalitet, personuppgifter, Folksam som försäkringsbolag samt försäkringsnummer K 60888.

Alternativt kontakta Folksam direkt på telefon +46 20-44 11 11 och ange idrottsskador och försäkringsnummer K 60888.

Ring Folksam direkt om det handlar om en äldre skada: 0771-950 950.Dykförsäkringar för medlemmar inom SSDF

Genom medlemskap i någon av Svenska Sportdykarförbundets föreningar omfattas man av förbundets medlemsförsäkring.

Försäkringen täcker
1. Olycksfallsskador: Gäller under utövande av någon av Svenska Sportdykarförbundets grenar så som Undervattensrugby, Fridykning, Sportdykning samt Foto & Film under ytan, både i Sverige och utomlands
2. Tryckskillnadsskador: Skador relaterade till tryckskillnader vid dykning.
3. Utlandsresa: Försäkringen gäller i upp till 45 dagar vid utlandsresa. Den täcker olycksfall gäller under utövande av någon av Svenska Sportdykarförbundets grenar så som Undervattensrugby, Fridykning, Sportdykning samt Foto & Film under ytan, utomlands men inte under resa eller vistelse, såvida inte aktiviteten anordnas av Svenska Sportdykarförbundet eller en förening, i vilket fall olycksfall under resa och vistelse också omfattas.
4. Råd och Vård för idrottsskador:Ingår som en del av medlemsförsäkringen.

Giltighet
- Försäkringsår: 1 januari - 31 december.
- Medlemskap: Medlemsavgift betalas till en förening som tillhör Svenska Sportdykarförbundet. Medlemmen måste vara rapporterad till förbundet för att omfattas av försäkringen.

Vid Specifika Uppdrag
- F-skattsedel: Om klubben får ersättning och måste inneha F-skattsedel, krävs en särskild försäkring för sådan verksamhet.
- Forskning/miljödykning: Försäkringen gäller om verksamheten faller inom Svenska Sportdykarförbundets ramar.

Vid frågor och skadeanmälan
- Kontakta Folksam: Telefon 0771-960 960 (växel). Ange Idrottsskador och försäkringsnummer K 60888.

Utlandsresa
- Försäkringsintyg: Kan laddas ner och tas med på resan genom att fylla i ett formuläet Försäkringsintyg för utlandsresa Pdf, 235.6 kB.

Mer information om Svenska Sportdykarförbundets medlemsförsäkring finns på Folksams hemsida här Länk till annan webbplats..

Föreningsskydd

Genom medlemskapet i RF omfattas föreningen automatiskt av RF:s Grundförsäkring som är tecknad i Folksam och betalas av RF. Som namnet på försäkringen anger ger den ett grundskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen i föreningen att se till i vilken mån kompletteringar till försäkringen behövs. Denna försäkring kan du läsa mer om här Länk till annan webbplats..

Närmare information om försäkringen och de tilläggsförsäkringar som behövs hittar du här Länk till annan webbplats.. Observera att försäkringens olycksfallsdel gäller instruktörer och liknande.

Det fullständiga försäkringsvillkoret finns här Länk till annan webbplats.. Observera att detta är det fullständiga försäkringsvillkoret och villkoret beskriver även moment som inte ingår i Svenska Sportdykarförbundets avtal. Däremot så har SSDF ett moment och egen sida som endast avser SSDF:s avtal och medlemmar vilket beskrivs på sid 18 i villkoret.

Information om försäkring råd och stöd FolksamAndra typer av försäkringar

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala