Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) bildades redan 1958 och har sedan dess växt till en stor organisation inom svensk idrott. SSDF ingår som ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda icke-kommersiella medlemsorganisation för sportdykare. SSDF består idag av ca 5 200 medlemmar i cirka 140 lokala föreningar från norr till söder.

Internationellt är SSDF dessutom anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor.

SSDF:s viktigaste uppgift är att på bästa sätt tillvarata föreningarnas och medlemmarnas intressen.

SSDF stimulerar ledarutbildning och arbetar för att bredda både motions- och tävlingsidrott, barn- och ungdomsverksamhet samt jämställd idrott (andelen kvinnor/flickor i förbundet ökar, även om män/pojkar utgör största andelen).

Precis som andra idrottsorganisationer utför många medlemmar ett omfattande ideellt arbete på sin fritid. En så stor organisation kräver dock en dagligen fungerande administration. Förbundet har därför ett kansli med idag tre anställda.

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala