Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Kategorier för ansökan

Kriterierna för Projektstöd IF - Barn & Ungdom skall bygga på följande 2 områden:

 1. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 2. Inkludering av underrepresenterade grupper

Kategori 1 – Utbildningsstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Subvention för utbildningsdeltagande främst inom SSDF, eller dess föreningar, med Barn och ungdom som inriktning. Sök bidrag för deltagaravgiften och bekosta ditt deltagande med hjälp av bidraget. Glöm inte att ange namn och födelsedata för den ansökan berör.

Stöd kan exempelvis gälla:

 • Ledare och tränare inom fridykning, Childrens Diving, UV-rugby, tävlingsfridykning.
 • Deltagande i utbildningar som anordnas av RF och/eller RF/SISU
 • Studiebesök till annan förening i syfte att lära sig och få nya erfarenheter och idéer.
 • Deltagande i domar- och regelkurser samt funktionärskurser.
 • Inspiration för förening, exempelvis inom inkludering av underrepresenterade grupper samt jobba för trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Kategori 2– Prova-på-verksamhet inkl. marknadsföring

En möjlighet att söka stöd för att genomföra Prova-på-aktivitet, marknadsföra denna aktivitet och/eller köpa in utrustning. Samt att marknadsföra sig lokalt för att exponera sig och/eller locka medlemmar och nya målgrupper till verksamheten.

Stöd kan exempelvis gälla:

 • Prova-på-verksamhet för barn och ungdom upp till 25 år. (Vid prova-på anges födelsedata och namn på deltagare i återrapporten och inte i ansökan.)
 • Marknadsföring gällande bidragsansökans aktivitet, som ska riktas till barn och ungdom.
 • Materialinköp som gynnar barn och ungdomar i föreningen, t ex utrustning som kan lånas ut vid prova-på som cyklop, fenor, snorkel, näs-klämma, uv-rugbyboll, fridykarlek-kit samt redskap för undervattenshinderbana.
 • Dykning, fridykning i skolan: Dykning, fridykning, uv-rugby m fl av SSDF:s grenar i skolan är en satsning för att nå ut till fler barn och unga i underrepresenterade grupper genom att sporten uppmärksammas i skolan. Satsningen genomförs genom att klubben samverkar med skola/fritidshem.

Tillbaka till startsidan för Projektstöd IF

Publicerad: 2023-02-23

Senast uppdaterad: 2024-01-19

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala