Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Kategorier för ansökan

Kategori 1 – Anordna träffar som riktar sig till IFs medlemmar inom åldersgruppen +65

Kategori 1 är mer av teoretisk karaktär och stöd kan exempelvis gälla sociala sammanhang som:

  • att besöka museum eller utställningar som t ex Havets hus, VRAK, Vasa m fl
  • att skapa sammankomster där föreläsare bjuds in. Områden som kan vara aktuella är till exempel marinarkeologi, marinbiologi, kroppens positiva påverkan av rörelser under ytan med flera
  • anordna tipspromenader där frågorna är knutna till vatten och det som finns under ytan

Kategori 2 – Prova-på-verksamhet med anknytning till någon av SSDFs verksamhetsgrenar

Kategori 2 är mer av fysisk karaktär och stöd kan exempelvis gälla:

  • anpassade aktiviteter utefter deltagarnas förmåga och erfarenhet
  • prova-på-tillfällen som kan innebära anpassade övningar som till exempel att simma och/eller dyka med fenor, cyklop, snorkel i bassäng
  • prova-på-tillfällen för andra aktiviteter som kan gynna den fysiska formen som krävs i vatten vid dykning, som till exempel vattengymnastik, olika simsätt, balans och rörelseövningar med mera

Tillbaka till startsidan för Projektstöd IF

Publicerad: 2024-01-10

Senast uppdaterad: 2024-01-16

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala