Gå till innehåll
FOTO OCH FILM

Tema

Årets tema är: Symmetri

Tanken är att bilden ska illustrera någon form av symmetri.
Temat är inte begränsat till geometriska symmetrier (spegelsymmetri, translationssymmetri, rotationssymmetri, ...), abstrakta tolkningar är också godkända.

Publicerad: 2023-10-29

Senast uppdaterad: 2023-10-29