Gå till innehåll
FOTO OCH FILM

Vårt uppdrag

Svenska landslaget i UV-foto, EM 2022

I bild: Svenska landslaget i UV-foto 2022: Från vänster: Simon och Johan Sundelin, Rikard och Elin Godlund. Det är Foto- och filmkommittén som utser landslag till EM och VM.

Foto- och filmkommittén verkar på förbundsnivå inom SSDF med sådant som rör UV-foto och UV-film. Kommittén kan även i vissa fall stötta lokala klubbaktiviteter med kompetens, utbildningsmaterial och liknande.

Formellt ser vår instruktion ut så här:

Syfte

 • Att erbjuda foto- och videorelaterad verksamhet som ej är genomförbar på klubb- eller individnivå.
 • Att stödja foto- och videorelaterad verksamhet på klubb- eller individnivå.
 • Att erbjuda tävlingsmöjlighet inom UV-foto och på sikt även UV-video.

Inriktningsmål

 • Utveckla foto- och videorelaterad verksamhet inom SSDF
 • Utveckla kompetensen hos förbundets aktiva UV-fotografer och UV-filmare
 • Arrangera regionala, nationella och nordiska tävlingar inom UV-foto och UV-video
 • Skicka starka och väl förberedda landslag till CMAS internationella tävlingar inom UV-foto och UV-video
 • Medverka till dokumentation i bild och film av SSDF:s aktiviteter och bidra till positiv exponering av SSDF i sociala media.

Uppdrag

 • Verka för trygg, jämställd och drogfri idrott.
 • Verka för bevarande och skydd av våra hav, sjöar och vattendrag.
 • Genom årlig översyn förvalta regelverket för SM i UV-foto. Kommittén har ansvar att revidera tävlingsregler och behöver inte informera FS vid mindre förändringar (språkliga, förtydliganden, mindre regelförändringar som inte påverkar tävlingars genomförande eller atleters deltagande). Vid regelförändring som påverkar tävlingsgenomförande eller atleters deltagande ska FS informeras och FS tar beslut i frågan.
 • Varje år arrangera SM i UV-foto enligt gällande regelverk, samt dokumentera genomförda SM-tävlingar och leverera dokumentationen till kansliet för arkivering.
 • I samarbete med övriga nordiska länder (Norge, Danmark och Finland) förvalta regelverket för NM i UV-foto.
 • Var fjärde år arrangera NM i UV-foto enligt gällande regelverk.
 • Dokumentera genomförda NM-tävlingar och leverera dokumentationen till kansliet för arkivering.
 • Utse landslag till internationella mästerskap arrangerade av CMAS. Kommitté-ordförande utser landslag. FS informeras om uttagna personer till landslag.
 • Tillhandahålla utbildningsmaterial och arrangera utbildningsaktiviteter, inkluderande workshops, seminarier, posters och webbaserat utbildningsmaterial.
 • Bistå övriga delar av SSDF (kansli, förbundsstyrelse, arbetsgrupper, klubbar och medlemmar) med rådgivning, kontaktförmedling och information i foto- och videorelaterade ärenden som faller inom ansvarsområdet.
 • Bidra med material till SSDF:s webbplats, sociala media och SSDF:s sidor i DYK.net.

DEFINITION

Foto- och film avser i SSDF:s sammanhang i huvudsak undervattensfotografering och undervattensfilmning där fotografen själv befinner sig i akvatisk miljö som snorklare, fridykare eller apparatdykare.

Publicerad: 2022-12-03

Senast uppdaterad: 2023-11-22