Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Specialkurser

CMAS Oxygen Administration
Kursen ska ge praktisk och teoretisk utbildning för att effektivt kunna ge både första hjälpen och syrgasbehandling till dykare i samband med dykolyckor.

SSDF Dykledare
Som dykledare ansvarar man för att klubbdykningar eller andra typer av dyk som har dykledare utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Dykledaren har kunskaper om dykmetoder, säkerhetsrutiner, larmning och oxygenterapiutrustning. Dykledaren har alltid det övergripande säkerhetsansvaret vid dykning. Dykparen som genomför dykningar för dykledare har dock själva totalt ansvar för sin dykning under vattnet.

CMAS Ice Diver
CMAS Ice Diver isdykarkurs finns för dig som vill lära dig mer om hur man dyker under is eller vid kall väderlek.

CMAS Dry Suit Diver
CMAS Dry Suit torrdräktskurs finns för dig som behöver en enkel utbildning på vad det innebär att dyka med torrdräkt. Du får tips och råd om vad du skall tänka på innan ett köp av dräkt, samt en grundlig genomgång på hur en torrdräkt fungerar ovanför och under vattenytan.

CMAS Nitrox Diver
Vill du göra längre dyk inom tabellgränserna alternativt "säkrare" dyk" (alternativt dyk med minskad risk för dekompressionssjuka) så är nitroxkursen något för dig! Under kursens gång får du lära dig grundläggande teori och praktik för nitroxdykning. Det handlar t.ex om krav på utrustningen, tabellhantering, hur för mycket resp för lite oxygen påverkar människokroppen. Dessutom får du lära dig att analysera oxygenhalten i nitroxflaskor. För att börja kursen skall du ha ett CMAS One Star Diver certifikat. Efter avslutad utbildning har du tillräcklig kunskap och färdighet för att planera och genomföra direktuppstigningsdyk med nitroxblandningar innehållande max 40 % syrgas.

CMAS/SSDF Avancerad nitroxdykare
Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer kring dykning med nitrox, fokuserat på accelererad dekompression med dubbla nitroxblandningar. Under kursens gång får du teoretiskt och praktiskt erfarenheter och kunskap kring bl.a. dekompressionsteori, gasers påverkan på kroppen, psykologi och stresshantering samt avancerad dykplanering. Hur du skall konfigurera din dykutrustning diskuteras både teoretiskt och praktiskt. Du måste själv ta ett stort eget ansvar för att nå de uppställda målen under kursen. Efter avslutad utbildning har du kunskap och färdighet att dyka med samtliga nitroxblandningar och dekompression med upp till 100 % syrgas.

CMAS/SSDF Nitrox gasblandare
Person med teoretiska och praktiska kunskaper om nitroxfyllning samt kunskap om syrgastvätt av fyllnings och dykutrustning. CMAS/SSDF nitrox gasblandarcertifikat är ekvivalent med CMAS Nitrox Gasblender.

CMAS/SSDF Trimix gasblandare
Person med teoretiska och praktiska kunskaper om trimixfyllning samt kunskap om syrgastvätt av fyllnings och dykutrustning.. CMAS/SSDF trimix gasblandarcertifikat är ekvivalent med CMAS Trimix Gasblender. Kursen kan samköras med kursen för nitroxblandare.


En bild

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala