Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Krisstöd

När en akut krissituation inträffar, såsom en olycka eller en svår händelse, kan det medföra betydande lidande och ibland extrem stress för de drabbade. Krisstöd utgör en viktig del av vår krisberedskap och erbjuder psykologiskt stöd i dessa svåra ögonblick. Det kan vara avgörande för att rädda liv i akuta situationer och även bidra till att återupprätta en meningsfull och så normal tillvaro som möjligt på längre sikt.

Svenska Sportdykarförbundet tillhandahåller krisstöd till sina medlemsföreningar vid krissituationer, exempelvis vid dykolyckor. Förbundet kan ge stöd samt vägleda medlemsföreningarna genom processen, så som att underlätta kontakten med försäkringsbolaget Folksam.

Vid behov och mer information ta kontakt med Förbundssäkerhetsombud Aida Al Akrawi aida.alakrawi@ssdf.se

 

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala