Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förtjänsttecken

FÖRTJÄNSTTECKEN I BRONS, SILVER OCH GULD

För ledare och funktionärer finns förtjänsttecken i tre valörer - brons, silver och guld. För att bli tilldelad ett förtjänsttecken krävs mångårigt förtjänstfullt ledar- eller funktionärsarbete inom Svenska Sportdykarförbundet (SSDF).

Utmärkelserna söks via SSDF:s styrelse och kan sökas vid valfri tidpunkt under året. Förtjänsttecknen delas ut i ordning - brons, silver och guld. Det går därför inte att ansöka om högre förtjänsttecken förrän personen tilldelats förtjänsttecknets föregående, lägre valör.

Förslag på person/förening som ska tilldelas förtjänsttecken kan endast lämnas av medlem i en förening som är ansluten till SSDF. Ansökan måste gälla en annan person, det är inte tillåtet att ansöka om förtjänsttecken till sig själv. Endast ett förtjänsttecken per 12-månadersperiod kan delas ut för samma person.

Utdelning av brons- och silvermärket kan ske på klubb-/förbundsevenemang, medan guldmärket endast delas ut på SSDF:s förbundsmöte.

Förtjänsttecknet kan tilldelas:
a) ledare eller funktionär som utfört ett förtjänstfullt arbete inom svensk sportdykning under minst det antal år som framgår av tabellen nedan

Ledar-/funktionärsnivå

 

Brons

Silver

Guld

Förening

8 år

15 år

25 år

Förbund

3 år

6 år

10 år

Internationellt

3 år

5 år

8 år


Årsräkningen gäller från föreningens inträde i Svenska Sportdykarförbundet och Svenska Sportdykarförbundets inträde i Riksidrottsförbundet (RF) 1966.

*Distriktens årsräkning gäller som längst till och med år 2008, eftersom distrikten valdes bort vid 2008-års förbundsmöte.

b) person som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt bidragit till den svenska sportdykningen eller utländsk person som gjort svensk sportdykning stora tjänster eller samarbetat förtjänstfullt med SSDF.

DELFIN

Utdelas till medlem/klubb för mycket värdefulla insatser för dyksporten. Utmärkelsen delas endast ut på SSDF:s förbundsmöte.

SSDF:s styrelse beslutar om ansökningar rörande förtjänsttecknen guld och delfin. Kansliet beslutar om ansökningar rörande förtjänsttecknen brons och silver. Samtliga ansökningar skickas in till kansliet.

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRTJÄNSTTECKEN * (obligatorisk)
ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRTJÄNSTTECKEN

OBS! Fyll i uppgifterna för den du nominerar

Meriter  * (obligatorisk)
Meriter

Vid flera perioder som aktiv, ange dessa i en bilaga


Har sportdykarcertifikat * (obligatorisk)
Har sportdykarcertifikat

Har instruktörscertifikat
Har instruktörscertifikat

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser

Mer utförlig motivering lämnas som bilaga


Utmärkelsen ska skickas till * (obligatorisk)
Utmärkelsen ska skickas tillSignatur * (obligatorisk)
Signatur
Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala