Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Trappbyggnad, Kvinnersta Norra - Örebro Sportdykarklubb

Kvinnersta Norra har använts av fridykare sedan början av 2000-talet och ligger utanför Örebro. Brottet slutade användas 1976 som bergtäkt. Platsen har och är populär bland dykare, men då tillgängligheten för att komma ner till vattnet var svår - endast med hjälp av en lodrät stege fastsatt på bergsväggen - har Örebro Sportdykarklubb kämpat för att få till en ordentlig trappa.

Nedgång till vattnet görs via en lodrät stege som är fastsatt i bergsväggen, innan trappen byggs.

- En trapp ner till vattnet öppnar upp för fler dykare, men framförallt så blir det en tryggare miljö för både dykare och övriga som hjälper till vid dyktillfällena, säger Mattias Göthberg, projektledare för trappbygget.

Flera försök
Flera initiativ för att få till en trapp har gjorts tidigare och det senaste initierades med ett möte 2017. Örebro Sportdykarklubb (ÖSDK) tog kontakt med ÖLIF/SISU (numera RF-SISU Örebro) för att presentera idén och berätta hur processen skulle kunna gå till. Det blev då klart att ÖSDK behövde äga eller ha ett långsiktigt avtal med markägaren för att kunna söka bidrag. ÖLIF tipsade också om att inte tänka för smått utan att det var bättre att ta höjd för allas behov när projektet ändå skulle genomföras.

Det gjordes trevande försök mot markägaren om avtal och ÖSDK anordnade städdagar tillsammans med Städa Sverige, markägaren och senaste året även Örebro kommun, vilket byggt förtroende och samhörighet med både markägare och övriga hyresgäster i området under åren.

Skiss av hur trappen skulle kunna se ut innan projektet påbörjas.

Projektets genomförande
Under 2020 fick Mattias Göthberg, projektledare, lediga fredagar på sitt ordinarie jobb och i samma veva fick ÖSDK tag på flera galvade trappor från ett rivningsobjekt till bra pris. Nu väcktes drömmarna till liv på riktigt och första steget togs.

Ett avtal med markägaren skapades, samt en ansökan till Länsstyrelsen för vattenverksamhet och strandskyddsdispens. För att få ett avtal som markägaren godkänner har vi använt en jurist som är van att skriva arrendeavtal då markägaren är bekymrad rörande ansvarsdelen. Initialt var idén att bygga allt själva men ÖSDK's styrelse ställde kravet att det skulle konstrueras av byggkonstruktörer och entreprenör som kan stå för ansvarsdelen av konstruktionen vilket blev mycket bra i slutändan. Ny kontakt togs nu med RF-SISU för bidragsansökan för anläggning. RF-SISU går in med 50% till anläggningen. För att få en kostnadsbild så anlitades en kostnadskalkylator från en byggkonsultfirma.

Flera sponsorer, bidrag och egna medel
Fram till detta skede har ÖSDK spenderat ca 48 kSEK på trappor, kalkyl och avtal. För att få in matchningen lades mycket jobb på att hitta sponsring och bidrag från företag och andra organisationer. Föreningen tog fram sponsringspaket i olika nivåer samt sålde plaketter för enskilda trappsteg. Tillslut hade vi fått medel som skulle täcka våra planer.

Byggstart
Konstruktörer och entreprenörer kontaktades. Avtal skrevs med Norconsult och OBK (här användes ABK 09 och AB 04 för avtalsunderlag). Under våren 2020 konstruerades infästningar och beräkningar av hållfasthet, det gjordes även provmontage av bultar för att se vad hållfastheten i berget som underlag för beräkningar och konstruktion. Bygget startades hösten 2022, dock har kostnaderna gått upp och all budget gått åt till själva trappen.

Sprängtråd ledde till ett kort avbrott
Plattformen svetsades på en svetsverkstad som även skickade detaljerna på galvning och de befintliga trappdelar modifierades för att passa den nya konstruktionen. I oktober kom delarna med lastbil med kran som levererade dem på plats i Kvinnersta. Montaget gjordes med hjälp av en teleskoplastare som kunde lyfta detaljerna på plats. Vi fick ett kort avbrott i arbetet med att borra plintar för att det hittades en sprängtråd i tidigare sprängmassor som låg där de översta plintarna skulle borras. Men efter lite försiktigt framtagande av tråden med tryckluftslans konstaterades det att det bara var en kort tråd som kom med schaktmassor. Arbetet kunde fortsätta utan problem.

Initialt var planen att de skulle finnas pengar till brygga, ombytesdäck och en dykflotte.

Nu finns det en trappa och en mindre plattform med dykstege som sitter bra i berget.

Färdigställd trappa, maj 2023.

Bidraget från SSDF fick vi på hösten 2022 efter en ansökan till dykkommittén. Totalt har projektet kostat cirka 350 kSEK tills nu. Vi vill tacka alla bidragsgivare och sponsorer som gjort detta möjligt!

Vid inspektion och genomgång har vissa öppningar i räcket fått åtgärdas för att inte vara i spannet där barn kan fastna.
Trappen har även försäkrats genom Folksams föreningsförsäkring vilket också är ett krav från RF-SISU.

- I nästa etapp skulle det kunna bli bryggor, trädäck, ombytesbås, fridykning, flottar mm. Men det kräver en ny finansieringsrunda, säger Mattias Göthberg.

Invigning 1 maj 2023
Invigningen av trappen skedde den 1 maj 2023 och var välbesökt av både dykare och anhöriga. Givetvis fanns möjligheten till ett dyk, vilket flera personer nyttjade, även att vädret var regnigt och lite kallt.

Platsen kommer att möjliggöra dykning för både unga och äldre på nära avstånd till Örebro för fridykare, apparatdykare. (17min med bil, 22-50 min buss, 40 min med cykel). Det kommer att hållas event, utbildningar, träningar och dykning för att utforska för yngre. Är du och din förening intresserade av att dyka här, är ni välkomna att kontakta Örebro sportdykarklubb - Kvinnersta - Örebro sportdykarklubb (osdk.se) Länk till annan webbplats..

En av de bättre dykplatserna
Kvinnersta Norra kommer att vara en av de bättre dykplatserna i inlandet i mellan-Sverige och dra till sig dykare bland annat från Karlstad, Karlskoga, Ludvika och Mälardalen. Dykplatsen har stor potential då den erbjuder tillräckligt stort djup för avancerad dykning och kommer sannolikt bli ett naturligt val för utbildning av sådan typ av dykning. Vill du läsa mer om platsen? Klicka här: Kvinnersta Norra Brottet dykplats | dykarna.nu Länk till annan webbplats.

Utöver detta kommer trappen göra det norra brottet säkrare och tillgängligt för allmänheten och speciellt de som vill simma i öppet vatten eller triathlon.

Stort tack till Mattias Göthberg och Örebro Sportdykarklubb för att ni delar med er av projektet till oss andra! Publicerade bilder är tagna från www.osdk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer, hitta karta och boka tillträde för dykning: Kvinnersta - Örebro sportdykarklubb (osdk.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-08-06

Senast uppdaterad: 2023-08-06

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala