Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förbundsjurist

Svenska Sportdykarförbundets förbundsjurist

Rickard Bauhn
Advokaterna Dahlin & Bauhn AB
Box 19
271 21 Ystad

Telefon 0411-66 000

Förbundsjuristen kan ge råd om:

  • Ansvarsfrågor inom föreningar och hur tvister bör lösas med hjälp av stadgar och praxis i föreningslivet.
  • Försäkringar och ansvar för dykledare och instruktörer.
  • Avtal och skador i föreningsverksamhet.
  • Medlemsfrågor rörande hur frågor ska hanteras i föreningen (t ex ekonomi, möjlighet att påverka, uteslutning av medlemmar etc).

Vid frågor som berör större ekonomiska/kommersiella intressen eller komplexa frågor ska klubben söka egen rådgivare och bekosta detta med egna medel.

Riksidrottsförbundets jurister:

Elin Johansson
Telefon 08-699 61 43

Johan Claesson
Telefon 08-699 61 30

Alexander Krüger
Telefon 08-699 61 25

Johan Karlsson
Telefon 08-699 61 26

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala