Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

SSDF byter ekonomileverantör

Vi byter ekonomileverantör och ber er läsa viktig information kring fakturering from. 1 januari 2023.

Svenska Sportdykarförbundet kommer från och med 1 januari 2023 införa elektronisk hantering av samtliga leverantörsfakturor som ett led i att effektivisera och kvalitetssäkra rutinerna runt leverantörsreskontran.

Det innebär att samtliga leverantörsfakturor från och med 1 januari 2023 ska skickas till ett externt scanningsföretag för maskinell scanning och tolkning. Förändringen kommer att innebära att alla fakturor ska sändas till en ny fakturaadress.

Detta gör att vi måste be er ändra vår fakturaadress enligt följande:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala

Fakturor skickas per mail till pdffaktura@kansliet.net. Fakturan måste vara i pdf-format och skickas endast en faktura per mail. Eventuella bilagor måste ligga i samma pdf som fakturan. Fakturor kommer även kunna skickas som E-faktura.

Fakturor som har fel adress eller saknar referens kan komma att returneras till er för komplettering. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor där förseningen av vår betalning beror på att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan.

Betalningsvillkor är 30 dagar efter ankomstdatum av den kompletta fakturan. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter etc. godkänns inte.

Syftet är att underlätta vår hantering och på så sätt säkerställa att ni får betalt i rätt tid. Vi hoppas
att denna förändring inte medför problem för er.

Eventuella frågor angående fakturahantering i Svenska Sportdykarförbundet besvaras av vår
frontdesk, telefon +46 8-501 26 800, alt e-post: sportdykarforbundet@kansliet.net

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2022-12-19

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala