Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Dykning efter Covid-19

Uppdatering SSDF maj 2022

Dyksäsongen är redan i gång och det kommer en del frågor till oss i SSDF gällande dykning och covid-19. Smittspridningen ligger lågt både i Sverige och internationellt och FHM har tagit bort restriktioner och begränsningar. Sjukvården i landet behåller en viss beredskap, men belastningen är mindre än förut. Statistiken ser annorlunda ut internationellt och många av oss dyker i utlandet eller kommer i kontakt med personer som har varit i områden med högre virusbelastning än i Sverige. De olika dykorganisationerna har i sin tur uppdaterat sina medicinska riktlinjer med yrkesdykarna som utgångspunkt. Detta ger ett bra underlag även för sportdykarna, eftersom de medicinska riskerna är lika stora för dykaren oavsett om man gör detta privat eller i tjänst. DAN har också publicerat en uppdatering (https://www.daneurope.org/en/-/ftd-after-covid-update Länk till annan webbplats.) i februari.

Vi får inte glömma att covid-19 har många olika manifestationer och kan påverka lungornas förmåga att syresätta blodet med nedsatt arbetsförmåga som följd, men även att hjärta och kärl kan påverkas. Som vi har påpekat tidigare, finns det fortfarande en osäkerhet hur eventuella förändringar i luftvägar läker ut eller om det kan bli kroniska skador. Återhämtningen från covid-19 kan ta lång tid och därför bör man ta med det i beräkningen innan man åter kan dyka. Internationellt har sjukvården inte något ”vattentätt” underlag som kan stödja ett beslut för att friskförklara någon dykare efter en bekräftad eller misstänkt covid-19 infektion, oavsett om den är en omikron, delta eller annan variant. Det betyder att varje läkare har möjlighet att bedöma individuellt, baserad på egen erfarenhet och kunskap.

Nedan rekommendationer gäller i första hand sportdykare. Fridykare eller idrottare inom undervattenssporter såsom exempelvis UV-Rugby ska vara fullt friska och nedsatt lung- eller hjärtfunktion kommer naturligtvis att medföra risker. Detta gör att nedanstående rådgivning då också kan vara tillämpbar för övriga aktiviteter.

Våra medicinska rekommendationer från juni 2020 angående dykning och symtom på covid-19 uppdateras enligt följande:

A. Dykare som haft milda respiratoriska symtom (ej feber, muskelvärk, trötthet) med negativt covid-19 test bör avstå från dykning i 7–10 dagar efter symptomfrihet.

Dykare med bevisad covid-19 som hade inga eller endast milda symtom (utan behov av medicinering med antibiotika/antivirala, kortison, heparin) bör dessutom överväga en läkarundersökning efter dykuppehållet på 7–10 dagar.

Känner du påverkan i ditt allmäntillstånd eller kan du inte utföra ansträngande träning – avstå från dykning till komplett återhämtning och genomgå eventuellt en läkarundersökning. Läkaren avgör om Röntgen och/eller andra tester ska genomföras.

B. Dykare med måttliga till allvarliga hjärt- och/eller lungsymtom på covid-19 och som vårdats på sjukhus bör avstå från dykning till komplett återhämtning och göra en läkarundersökning. Den tidigare regeln om 3 månaders dykuppehåll kan användas empiriskt. Läkaren avgör om spirometri, CT-Röntgen, arbets-EKG, syrgasmättnad, arbetstester och/eller andra tillämpbara tester ska genomföras. Cykeltest med pulsoximeter har rekommenderats för att den ger viktiga resultat, men den måste utföras under medicinsk tillsyn och alltid med syfte att bidra till läkarens beslut.

C. Dykare som har fått covid-19 vaccin behöver avstå från dykning i 2–3 dagar efter en okomplicerad vaccination. Gör en läkarundersökning vid varaktiga, ospecifika symptom såsom huvudvärk, trötthet, feber och nedsatt allmäntillstånd.

Ett bra budskap vi har fått från pandemin är att dyka ansvarsfullt. Med det menar SSDF att:

  • bara dyka om man känner sig fullt frisk och i god fysisk form.
  • alltid omsorgsfullt och tillsammans i dykparet/dykteamet planera sin dykning.
  • genom sin planering påpeka och minska risker till minimal nivå.
  • alltid dyka organiserat så att eventuell hjälp snabbt kan påkallas och ges.
  • fortsätta vara noga med hygien och desinficering av utrustning som kommer i kontakt med ansikte.
  • om du återupptar dykning efter ett längre uppehåll, se till att din utrustning blir kontrollerad och servad och gå igenom grundläggande färdigheter för dykning gärna på grunt vatten.

Syftet med detta yttrande är att skydda – inte att hindra. Det som vi i SSDF i slutändan önskar är att du ska kunna utöva din sport/aktivitet/dykning med så stor glädje som möjligt med medvetet vald minskad risk.

Georgios Sidiras, Förbundsläkare

August Höij, Ordförande i Tekniska Kommittén

Peter Kempi, Utbildningschef

Publicerad: 2022-05-12

Senast uppdaterad: 2022-05-12

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala