Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Regionala restriktioner med anledning av Covid-19

Folkhälsomyndigeten kan vid lokala utbrott av Covid-19, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.

Tyvärr kan man konstatera att denna pandemi på nytt tar fart i form av ökade utbrott av smittspridning. För att underlätta bekämpningen av regionala/lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat Länk till annan webbplats. om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

Hittills har Region Uppsala (20/10-3/11) Länk till annan webbplats.Region Skåne (27/10- 17/11) Länk till annan webbplats., Region Stockholm, Region Västra Götaland och Region Östergötland (29/10 - 19/11) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. infört regionala allmänna råd. 

 

Det är av högsta vikt att man tar sitt ansvar och gör vad man kan för att begränsa smittspridningen genom att följa de allmänna råden (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ Länk till annan webbplats.).

I anslutning till idrottsutövande råder vi fortfarande till att följa de allmänna råden avseende idrottslig verksamhet (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ Länk till annan webbplats.). Befinner du i en av de regioner som infört lokala allmänna råd ska de således appliceras på er verksamhet.

Svenska Sportdykarförbundet vill vara tydliga med att vi fortfarande uppmanar till att följa de råd som Folkhälsomyndigheten förmedlar.

Covid-19 pandemin är pågående och SSDF kommer att fortsätta följa utvecklingen. Vi hoppas verkligen att viruset inte drabbar er hälsa på samma sätt som det påverkar våra aktiviteter. Sköt om er och försök hålla er friska, så att, när förutsättningarna tillåter det att vi kan njuta av dykningen som förut.

Tidigare förmedlad information från SSDF är fortfarande aktuell tillsammans med de nya råden från Folkhälsomyndigheten samt lokala restriktioner:

Uppdatering om dykning och Covid-19 publicerat 9/10 2020: https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/DykningochCovid-19/ Länk till annan webbplats.

Fortfarande gäller de rekommendationer vi gick ut med 10/6 2020 angående dykning och symtom på Covid-19: https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/angaendedykningochsymtompacovid-19/ Länk till annan webbplats.

I samband med utbildning gäller fortfarande de rekommendationer vi gick ut med 13/3 2020: https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/Uppdateringrekommendationerisambandmedsportdykar-ochfridykarutbildningochCovid-19/ Länk till annan webbplats. ,

samt vid HLR-utbildning 7/4 2020: https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/hlr-utbildningicoronatider/ Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: 2020-10-29

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala