Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Dykning och Covid-19

Nulägesinformation gällande dykning och Covid-19

Det kommer en hel del frågor till oss i SSDF om det finns några uppdateringar gällande dykning och Covid-19. I nuläget har vi inga sådana uppdateringar. Även om antal smittade sjunker i Sverige så sker det smittspridning både i landet och i andra länder. Sjukvården i Sverige är inte lika belastad som den var när pandemin hade sin hittills högsta siffra av antal smittade och behandlade personer. Framtagande av vaccin och studier av personer som smittats av Covid-19 är ännu inte klart. 

FHM bedömer att det inte är läge att slappna av och den bedömningen avser vi följa. DAN (Divers Alert Network) har inte heller uttalat sig om att minska restriktionerna och SSDF följer de rekommendationer som DAN ger gällande dykning.

Tävlingsverksamhet har så smått börjat komma igång igen och så även inom våra undervattenssporter. Dock följs tydliga och särskilt framtagna protokoll för att få så säker tävling som möjligt och för att minska risker för smittspridning.

I och med att belastningen minskat på sjukhusen kan man välja att dyka mer, men att fortfarande dyka ansvarsfullt. Med det menar SSDF att:

  • bara dyka om man känner sig fullt frisk.
  • alltid omsorgsfullt och tillsammans i dykparet/dykteamet planera sin dykning.
  • genom sin planering påpeka och minska risker till minimal nivå. 
  • alltid dyka organiserat så att eventuell hjälp snabbt kan påkallas och ges.
  • fortsätta vara noga med hygien och desinficering av utrustning som kommer i kontakt med ansikte.

Fortfarande gäller de rekommendationer vi gick ut med 10/6 2020 angående dykning och symtom på Covid-19: https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/angaendedykningochsymtompacovid-19/ Länk till annan webbplats.


I samband med utbildning gäller fortfarande de rekommendationer vi gick ut med 13/3 2020: https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/Uppdateringrekommendationerisambandmedsportdykar-ochfridykarutbildningochCovid-19/ Länk till annan webbplats. ,

samt vid HLR-utbildning 7/4 2020: https://www.ssdf.se/Information/Nyheter/forbundsnyheter/hlr-utbildningicoronatider/ Länk till annan webbplats.


Var alltså tålmodiga och visa hänsyn till varandra. När ni dyker, dyk ansvarsfullt.


Peter Kempi, Utbildningschef SSDF

Georgios Sidiras, Förbundsläkare SSDF

Publicerad: 2020-10-09

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala