Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förbundsmöteshelgen avhandlad

Förbundsmötet 2020 är avslutat och nedan följer en kort rapport. Längre rapport kommer senare.

Efter en senareläggning pga pandemin har vi äntligen kunnat genomföra förbundsmötet, och detta helt digitalt. Det är inte utan viss nervositet som ett digitalt förbundsmöte genomförs, men med facit i hand kan vi ändå konstatera att var genomförbart.

För första gången behandlar förbundsmötet två år och omfattande handlingar har gåtts igenom. Vi vill ge en omedelbar återkoppling till er som inte hade möjlighet att närvara. En längre rapport kommer när den formella ordningen med justering av protokoll haft sin gång.

Med styrning och föredömlig guidning av mötesordförande Toralf Nilsson (Riksidrottsstyrelsen) har vi tagit oss igenom en gedigen föredragningslista. Vi konstaterar att vi med medlemmarnas medgivande kan gå vidare in i nästa tvååriga period och lägga de två föregående verksamhetsåren och förvaltningen till handlingarna. Med oss från förbundsmötet tar vi ett bifall på en proposition och bifall på en av fyra motioner.

Vi vill rikta ett stort grattis till den nyvalda styrelsen som valdes enligt valberedningens förslag. Efter omröstning kunde mötet välja Catarina Jostéus till ny förbundsordförande. Till ordinarie ledamöter valdes Andreas Nilsson, Lina Cavallin, Mats Örtegren, Julia Hedlund, Siv Larsgren Björk, Kent Wiggen och till suppleanter Rikard Carlsson och Jessica Köster.

Till sist vill vi rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna Annikki Wahlöö, Anders Jegeros, Magnus Roslund och Rikard Granström. Ett särskilt tack vill vi ägna avgående förbundsordförande Henrik Johansson som efter elva år i förbundsstyrelsen lämnar över taktpinnen till Catarina Jostéus.

”Jag vill tacka mötet för det förtroende som givits mig och jag ser fram emot att få axla rollen som förbundets ordförande. Det är en spännande utmaning och med hjälp av mina övriga ledamöter ska vi göra vårt absolut bästa med att förvalta förbundets verksamhet till nästa förbundsmöte. Jag vill tacka våra föregångare för er insats. Det är med ödmjukhet jag tar mig an uppdraget att förvalta vidare det ni åstadkommit tillsammans med mina nya styrelsekollegor.”- Säger förbundets nya ordförande Catarina Jostéus.

Publicerad: 2020-09-27

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala