Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Glöm inte söka Idrottsmedel

Denna vår har inte varit som vanligt, men förhoppningsvis kan ni planera för en höst med aktiviteter. Kanske kan ni även söka Idrottsmedel för att finansiera er utvecklingsaktivitet för barn och ungdomar!

Vi vill påminna föreningarna om att ni kan söka Idrottsmedel. Läs en sammanfattning om de två sökbara områdena nedan samt mer information och ansökan här Länk till annan webbplats..

Sportdykarförbundets ansökningsområden för projektstöd IF 2020–2021

1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren. Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i. Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad verksamhet som utgår från olika individers självbestämda ambitionsnivåer. För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp 
Ungdomar mellan 13–20 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projektstöd beviljas för följande:

  • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
  • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
  • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

2. Utbildade barn-och ungdomsledare i IF.

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet. Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Definition av aktivitetsledare: En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp 
Aktivitetsledare för barn-och ungdomar mellan 7–25 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projektstöd beviljas för följande:

  • Svenska Sportdykarförbundets utbildningar för utbildning av barn och ungdomar
  • Workshops/seminarier initierade av Svenska Sportdykarförbundet

Avgränsningar och förtydliganden

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:

Läger – Att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Material – För anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader – Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Publicerad: 2020-07-08

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala