Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Angående dykning och symtom på Covid-19

Covid-19 har visat sig vara en sjukdom som drabbar personer olika alltifrån inga kännbara symtom till några dagars lätt sjukdom och vidare till svårare sjukdom med behov av intensivvård. Gemensamt för många är lungornas förmåga att syresätta blodet med nedsatt arbetsförmåga som följd, men även att hjärta och kärl kan påverkas.

Just nu pågår många undersökningar för att utröna kort- och långvariga effekter och förändringar i kroppen på grund av Covid-19. Många åtgärder tas också, exempelvis ges dykförbud inom räddningstjänsten i Sverige för dykare som har eller har haft symtom på Covid-19.

Inom fritidsdykning är reglerna för dykförbud annorlunda och beror till stor del på att fritidsdykare har detta som hobby och berörs inte av exempelvis arbetsmiljölagstiftning eller anställningsförhållanden. Dyker man i tjänsten, har man en arbetsgivare som är ansvarig för arbetsmiljön och personalens hälsa och dessa tar då beslut om dykförbud.

De medicinska riskerna är däremot lika stora för dykaren oavsett om man gör detta privat eller i tjänst.

I dagsläget finns en osäkerhet hur eventuella förändringar i luftvägar läker ut eller om det kan bli kroniska skador. Sjukvården visar att återhämtning från Covid-19 kan ta lång tid och därför bör man ta med det i beräkningen innan man åter kan dyka.

SSDF kommer i dagsläget inte att utfärda en rekommendation om generellt dykförbud då vi inte fått dessa indikationer från Folkhälsomyndigheten, sjukvården eller andra internationella aktörer inom dykerimedicin och dyksporter. SSDF:s syfte med detta yttrande är att skydda – inte att hindra. Däremot kan vi ge rekommendationer till våra medlemmar utifrån den specifika situation vi befinner oss i och med de aktiviteter vi genomför. Vi baserar våra rekommendationer, utöver FHM, på DAN (Divers Alert Network).

Nedan rekommendationer gäller i första hand sportdykare. Huruvida fridykare eller atleter inom undervattenssporter såsom exempelvis UV-Rugby påverkas vet vi för lite om i dagsläget. Våra undervattenssporter kräver att utövaren är fullt frisk och nedsatt lung- eller hjärtfunktion kommer naturligtvis att medföra risker vilket gör att nedanstående rekommendationer då också kan vara tillämpbara för övriga aktiviteter.

SSDF rekommenderar att vi följer DAN:s riktlinjer och dessa innebär följande:

Dykare som inte haft upplevda symtom på Covid-19, + dykare som testats negativt och är symtomfria:

  • Dyk bara om du känner dig helt frisk.
  • Var noga med hygien och rengör din dykutrustning noggrant.
  • Ta det lugnt och sänk gränserna för maximal dyktid och dykdjup.
  • Respektera rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten i övrigt samt tidigare inlägg från SSDF.
  • Känner du påverkan i ditt allmäntillstånd – avstå från dykning och genomför eventuellt en läkarundersökning.

Dykare som testats positiva för Covid-19 men är i övrigt symtomfri:

  • Avstå från dykning i minst en månad.
  • Känner du påverkan i ditt allmäntillstånd – genomför eventuellt en läkarundersökning.

Dykare som haft symtom på Covid-19:

  • Avstå från dykning i tre månader och gör en läkarundersökning. Läkaren avgör om CT-Röntgen och/eller andra tester ska genomföras.

Dykare med allvarliga hjärt- och/eller lungsymtom på Covid-19 och som vårdats på sjukhus:

  • Avstå från dykning i tre månader och gör en läkarundersökning. Läkaren avgör om Spirometri, CT-Röntgen, EKG, syrgasmättnad, arbetstester och/eller andra tillämpbara tester ska genomföras.

Det finns i dagsläget inte hundraprocentiga underlag som kan stödja ett beslut för att friskförklara någon efter en covid-19 infektion, oavsett om den är bekräftad eller misstänkt. Det betyder att varje läkare har möjlighet att bedöma individuellt, baserad på egen erfarenhet och kunskap.

Det som vi i slutändan önskar från SSDF är att du ska kunna utöva din sport/aktivitet/dykning med så stor glädje som möjligt och med medvetet vald minskad risk.

 

Georgios Sidiras, Förbundsläkare SSDF

Peter Kempi, Utbildningschef SSDF

 

Hälsodeklaration gällande Covid-19 från DAN, denna kan användas av föreningar och dykcenter:

https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=63afae66-fa0d-4e39-b60f-f9a3e12784b2&groupId=10103 Länk till annan webbplats.

 

Symtom på Covid-19, vårdguiden 1177.se , Folkhälsomyndigheten och WHO:

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/ Länk till annan webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ Länk till annan webbplats.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-06-10

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala