Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förbundsmötet 2020 senareläggs

Det är viktigt att specialidrottsförbunden tar sitt samhällsansvar och bidrar med vad vi kan för att begränsa spridningen av Corona-viruset. Sportdykarförbundet har därför idag fattat beslut om att skjuta upp förbundsmötet till hösten 2020.

Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare. Riksidrottsförbundets riktlinjer för möten och sammankomster är att inte genomföra fysiska möten där antal deltagare överstiger 25 personer.

SSDF tycker det är viktigt att förbundsmötet genomförs fysiskt ur både ett demokratiskt och ett socialt perspektiv. Bedömningen och prognosen är att pandemins troliga samhällspåverkan i april 2020 kommer vara mycket påtaglig och därmed kraftigt försvåra en sammankomst, vare sig den är fysik eller virtuell. Vi har, likt andra SF, rådgjort med RF och man har inga invändningar till ett uppskjutet förbundsmöte utan förordar att SF senarelägger sammankomster likt denna. Demokratiskt är det viktigt att så många deltagare som möjligt känner sig trygga med att delta på det fysiska mötet. Tills vidare planeras därför förbundsmötet att genomföras i september 2020 beroende på allmänna rekommendationer från sakkunniga myndigheter.

Förbundet har med anledning av detta beslutat att senarelägga förbundsmötet som var planerat att äga rum 25–26/4 i Sigtuna.

Mer information om datum för genomförande av förbundsmötet kommuniceras så snart som möjligt. Alla handlingar och praktisk information inför förbundsmötet förmedlas på  https://www.ssdf.se/forbundsmote2020/ Länk till annan webbplats. och uppdateras allt eftersom.

Frågor om förbundsmötet besvaras av kansliet på info@ssdf.se

Publicerad: 2020-03-19

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala