Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Rekommendation ang. Covid-19

Rekommendationer till föreningar och kommittéer avseende Covid-19 och sammankomster.

UPPDATERING 2020-03-14 längst ner på sidan

Onsdagen den 11 mars tog regeringen beslut om att förbjuda större evenemang Länk till annan webbplats. (allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) med över 500 personer. Förbudet gäller hela landet från och med den 12 mars och tills vidare. Större idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande kommer alltså inte få arrangeras.
Hela regeringsbeslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Folkhälsomyndighetens förslag till beslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sportdykarförbundets fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset som orsakar Covid-19. Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar alla föreningar och kommittéer att göra detsamma. Vi har i veckan fått besked om att Dykmässan 2020 är uppskjuten samt har beslutat att senarelägga SM i Poolfridykning som skulle äga rum helgen 27–29 mars i Alingsås. Vi återkommer inom kort med besked om förbundsmötet 25-26 april.

Sammankomster med deltagare under 500 personer
Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden. Vi har förståelse för att det är svårt att avgöra vilket beslut som är bäst avseende sammankomster arrangerade av förening och/eller kommittéer i idrottslig verksamhet. Detta är en situation vi alla är främmande inför, och det är svårt att veta vad som är ”rätt”. Sportdykarförbundets rekommendation till er som står inför beslut kring sammankomster så som tävling, träning, läger, utbildning, etc. är att i första hand iaktta försiktighet. Har ni möjlighet att senarelägga en sammankomst är det att föredra, men i enlighet med Folkhälsomyndigheten och Regeringen föreligger inget förbud såvida deltagarantalet understiger 500 personer. Vi vill dock ändå betona risken som råder med att alla typer av sammankomster och uppmanar därmed till att senarelägga era/ställa in aktiviteter tills nya besked delges. Kontrollera hemsidor och ta eventuellt kontakt med er kommun om det finns speciella restriktioner just hos er. Det kan röra sig om exempelvis bassänger. Vi ber er även meddela oss via info@ssdf.se om och vad för sammankomst ni ställer in eller senarelägger.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna för svensk idrott är mycket svåra att överblicka i nuläget. På uppdrag av RF ber vi därför er som får ekonomiska konsekvenser i samband Covid-19 och idrottsliga arrangemang inom SSDF att rapportera typ av kostnad och belopp till info@ssdf.se senast måndag 16 mars kl 12.00. 

Om du känner dig sjuk
Vad gäller symtom ochmisstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit
  • Håll rimligt avstånd till andra personer
  • Undvik kontakt med individer i riskgrupp om möjligt

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om coronaviruset
Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regeringens samlade information om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krisinformation från svenska myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

UPPDATERING 2020-03-14 

Vi vill även göra er uppmärksamma på att Folkhälsomyndigheten lanserat nya rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer. Se informationen nedan.

RF har nu även ett relativt heltäckande underlag med frågor och svar som kan vara till nytta för er i kommunikation (https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/ Länk till annan webbplats.).

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/ Länk till annan webbplats.)

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

 

Publicerad: 2020-03-13

Senast uppdaterad: 2020-03-14

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala