Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Idrottslyftet 2019

Har er förening någon satsning för barn och unga som ni vill göra 2019? Än finns möjlighet att söka medel från Idrottslyftet 2019.

Idrottslyftet som stödform kommer att försvinna från den 1 januari 2020. Ambitionen med Idrottslyftet finns kvar, men det ekonomiska stödet delas upp i ett par olika områden för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. 

De resurser som tidigare fanns inom Idrottslyftet kommer att fördelas enligt följande:

  • Ett verksamhetsstöd till specialidrottsförbunden (SF) inom barn- och ungdomsidrott samt paraidrott.
  • Ett stöd till distriktsidrottsförbunden (DF) för att kunna ge föreningar ytterligare stöd i förändringsarbetet Strategi 2025.
  • Två olika stöd där idrottsföreningar kan söka medel för arbetet med anläggningar, barn- och ungdomsidrott och idrottssvaga områden.

Här hittar du information om de olika stödformerna.

Idrottslyftet 2016–2019

Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För idrottsföreningar är det möjligt att få stöd och hjälp från såväl sitt SF som sitt distrikt (RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt). 

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden 2016–2019:

Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftets mål är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott Länk till annan webbplats. och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottsrörelsens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

Läs mer här Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2019-12-12

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala