Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Barnkonventionen blir lag & registerutdrag

Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige.

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

Ladda ner guide för idrottsföreningar och förbund (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på registerutdrag

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020.  Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag Länk till annan webbplats..

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns lathund för specialidrottsförbund (SF) om hantering av registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

Ska idrottsrörelsen följa barnkonventionen?

Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i:

RF:s stadgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Idéprogrammet  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Idrotten Vill Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påverkas idrottsrörelsen av att barnkonventionen blir lag?

Det korta svaret är att idrottsrörelsen inte omfattas av den nya lagen, då den gäller offentlig verksamhet. En förening kan alltså inte bli dömd för brott med enbart barnkonventionen som grund. Däremot är en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. Idrotten samarbetar dessutom med aktörer som omfattas av den nya lagen.

Vilka är idrottsrörelsens utmaningar?

I regeringens arbete inför att barnkonvention skulle bli lag i Sverige upptäcktes generella brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och egen vilja. Det är ett viktigt område även för idrottsrörelsen. Hur får barnen vara med och påverka i föreningen? Inom idrottsrörelsen kan vi känna oss trygga med att de styrdokument vi har tagit fram är i linje med barnkonventionen.

Den nya lagen ger oss anledning att syna verksamheten, säkerställa att vi lever som vi lär och lägga fokus på de områden där vi kan bli bättre. Utöver anvisningarna för barn- ungdomsidrott har RF tagit fram olika material för att stötta idrottsrörelsens arbete med barns rättigheter och trygghet. Ta gärna del av Skapa trygga idrottsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Barnens spelregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Mer om:

 Barnkonvention Länk till annan webbplats. Barn- och ungdomsidrott Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2019-10-22

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala