Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Paraidrott och dykning

Vi behöver föreningarnas hjälp att svara på några korta frågor! Vi är beroende av era svar för att få ekonomiskt stöd till att utveckla dykning för personer med funktionsvariation.

Inför den ekonomiska fördelningen RF kommer göra 2020-2021 behöver vi rapportera in statistiska uppgifter om paraidrott inom Sportdykarförbundet. För att vi ska kunna utveckla paraidrott behöver vi ekonomiskt stöd till detta och därför är vi beroende av att ni svarar på några korta frågor om just detta. Vi önskar ett svar per förening snarast möjligt.

Med paraidrott menas och inkluderas all verksamhet för personer med funktionsnedsättning (innefattar personer med synnedsättning, intellektuell funktionsvariaton, rörelsenedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning).


Publicerad: 2019-07-02

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala