Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Efter förbundsmötet

Förbundsmötet och 60-års-firandet som ägde rum helgen den 14-15 april inledde det jubel och bubbelår som Svenska Sportdykarförbundet och alla dess intressenter befinner sig i. Det innebär även ett nytt verksamhetsår.

Vid förbundsmötet utsågs 

Lars Liljegren att vara mötesordförande. Det var inte första gången Lars fanns med oss vid ett förbundsmöte. Lars har haft förtroendeuppdrag inom den svenska idrotten sedan slutet av 1970-talet och är en av landets mest erfarna idrottsledare. Nytänkande, opinionsarbete men också stora framgångar präglar hans styrelsearbete.

Riksidrottsstyrelsen, Stockholms idrottsförbund, Fäktförbundet, Handbollförbundet, Stockholms OS-kampanj, Bosöns idrottsinstitut och nu senast Sport Campus Sweden är bara några exempel på styrelser där Lars varit ledamot eller ordförande.

Under tiden 1982 – 1984 var han politiskt sakkunnig hos statsminister Olof Palme. 1985 utsågs han till planeringschef i Statsrådsberedningen med ansvar för samordningen av regeringens arbete med bostads- och byggfrågor.

Svenska Sportdykarförbundet kommer hålla fortsatt fast kurs och ett stadigt tag om rodret för att arbeta vidare med den verksamhetsplan som fastslagits vid tidigare förbundsmöten samt de beslut som fattades vid vårt 60:e förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen har efter helgens dialoger tagit fasta på att skapa fler informationskanaler, vilket kommer resultera i ett Förbundsnytt som även rymmer ekonomisk rapportering.

Vi kommer med oförminskad styrka ta debatten kring frågorna som berör badhus, simhallar och marina idrottsarenor. Villkoren för att våra idrotter ska gå att utöva i hela landet måste bli bättre. Därför ska vi tillsammans med andra idrottsförbund argumentera för fler funktionella arenor.

Miljöfrågorna måste vi belysa i alla våra åtaganden. Den marina och maritima miljön är en förutsättning för våra verksamheter, varför vi kommer lägga mer kraft på att värna miljön.

Förbundsstyrelsen har bestämt sig för att besöka fler medlemsföreningar under 2018 och 2019. Vid besöken kommer vi bland annat föra diskussioner om de lokala villkoren och förmedla information från centralt håll.

Vi har en viktig uppgift framför oss genom att erbjuda medlemsföreningarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. Detta kan vi bland annat göra genom att finnas där sportdykare och vattenidrottare finns.

Förbundet kommer arbeta för att öka bredden på ungdoms -och tävlingsverksamheter och stödja elitverksamhet där möjlighet finns.

Samordning
En del av FS arbete är att samordna förbundets budskap vid mässor, i medlemstidningen, på webben och sociala media. Förbundet s.k. bli mer synligt i alla frågor som berör undervattensaktiviteter. Vi ska delta på mässor för att möta människor och synliggöra förbundet och dess föreningar, utbildningar och kampanjer.

Under 2018 och 2019 kommer stor vikt läggas på att öka servicegraden och renodla medlemsnyttan. Under kommande år sker ett intensivare arbete med att utveckla strategier för jämlikhetsfrågor. Våra kommittéer behöver medlemmar med kompletterande kompetenser. Vi har ett stort arbete framför oss i avseende att skapa utrymme för fler arenor att skapa kontakt i. Ett bättre stöd till kommittéerna i form av ökat självbestämmande inom budget och tydlig arbetsbeskrivning hoppas vi alltjämt ska vända den negativa trenden.

Förbundets mätbaras mål är klubbade. Vi ska öka antalet föreningar med fem (5) stycken under 2018 och 5 stycken under 2019. Vi ska unna bocka av två (2) av fem (5) mål i Strategi 2025 senast under 2019. Vi ska öka antalet äskanden och därmed våra externa intäkter via sponsoravtal.

Förbundets målgrupper är utövare av undervattensaktiviteter av alla kategorier och åldrar i Sverige. Förbundet arbetar för att skapa möjligheter till ökad bildning inom maritima miljöfrågor, dykidrott och idrottsrörelsens samlade värdegrund som den uttrycks i Idrotten Vill och Strategi 2025.

 

• Vi ska synliggöra förbundets tävlingsgrenar genom att skapa medialt utrymme för SM, EM och VM i de olika disciplinerna. • Vi ska använda webbsidan, Facebook och olika dykforum för att aktivera och skapa intresse för förbundets frågor.

• Vi ska hålla en kontakt med medlemsföreningarna och vidta åtgärder för att underlätta administrationen av olika bidragsmedel.
• Vid arrangemang vid vatten ska vår strävan vara att synas och ta plats.
• Vi ska vara den självklara remissinstansen för allt vad undervattensaktiviteter heter.
• Vi ska på ett effektivt sätt kommunicera ut vad förbundet gör och står för.
• Vi ska stärka förbundets signum genom en ökad närvaro i det offentliga rummet mot myndigheter, medier, beslutsfattare, opinionsbildare och andra intressenter. Vi ska positionera oss som den naturliga samtalspartnern och kunskapskällan i frågor rörande undervattensaktiviteter och maritima miljöfrågor. 

Förbundsstyrelsen
Från vänster övre raden: Eilif Wisten, Anders Jegeros, Håkan Örtqvist, Rikard Granlund
Från vänster undre raden: Ida Fossenstrand, Annikki Wahlöö, Henrik Johansson
Frånvarande: Magnus Roslund och Tomas Gustén

Fler bilder från helgen finns här Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2018-04-17

Senast uppdaterad: 2018-04-17

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala