Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Vi värnar föreningsdemokratin!

Undertecknad appell från förbundet om föreningsdemokratin.

Svenska Sportdykarförbundet är inne på sitt 60:e verksamhetsår och vi går nu med raska steg mot det 60:e, förbundsmötet (årsmöte) där en rad frågor ska avhandlas. Inom Svenska Sportdykarförbundet administrerar vi olika former av idrotts- och utbildningsverksamhet. Vi bedriver tävlings- och träningsverksamhet inom flera grenar: Fridykning, Undervattensrugby, Fensimning, Undervattensfotografering, Undervattensorientering och Sportdykning.

Föreningar är, som juridiska personer, medlemmar i Svenska Sportdykarförbundet. Inför varje förbundsmöte har föreningarna möjlighet att skriva motioner och nominera personer till förbundsstyrelsen. Förbundsmötet är vår högsta beslutande församling.

Mellan årsmöten äger kommitté- och föreningsträffar rum. Vid dessa tillfällen sker viktiga diskussioner. Svenska Sportdykarförbundet tror på öppenhet och dialog mellan medlemmarna, men formerna för denna dialog sker vid avsedda tillfällen. Svenska Sportdykarförbundets angelägenheter som vänder sig till föreningarna är inte att betrakta som publika, som t.ex. olika former av avtal med sponsorer, samarbetspartners, löner och fordringar mm. Kommittéer och arbetsgrupper har sedan 2015 insyn i förbundets verksamhet och det sker regelbundna avstämningar inom förbundet. Valberedningen och revisorn har även insyn i verksamheten.

Titt som tätt förekommer det diskussioner och påståenden i såväl slutna som öppna intressegrupper på Facebook. Det är i grunden bra med sociala medier, men kan spåra ur om diskussionerna och allehanda påståenden om människor och skeenden leder till felaktiga slutsatser som riskerar att underminera vår demokratiska form, där årsmötet tillsätter och avsätter ledamöter, och i vederbörlig ordning beslutar om riktningen för förbundets verksamhet. Tyvärr skapar inte sällan diskussioner via Facebook även motsättningsförhållanden mellan olika idrottsgrenar, vilket inte gagnar någon. Var sak har helt enkelt sin plats. 

Vi som undertecknat denna appell vill mana till engagemang i en förening, där möjligheten att både skriva motioner och representera medlemsföreningen på förbundsmötet finns. Vi vill även mana till omtanke och empati så att människor inte skadas.  

Vi är ett förbund! Engagera er i föreningslivet, skriv motioner och nominera personer till olika poster.

Henrik Johansson, för Förbundsstyrelsen 
Marcus Nordström, för Undervattensrugbykommittén 
Peter Boivie och Peter Johnsen för Fridykningskommittén 
Mats Gunnarsson och Lisa Manske för Tekniska kommittén
Dennis Malmström, för Undervattensfotokommittén
Sven-Olov Olander, för svensk fensimning 
Lelle Malmström, för medlemstidningen Sportdykaren
Susanne Hjelte och Lotta Holmer för Idrottslyftsgruppen 
Hans Örnhagen, förbundsläkare 
Johan Thelaus, tävlingsläkare 

 

Publicerad: 2018-03-26

Senast uppdaterad: 2018-04-01

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala