Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Ystad kommun värnar djupet

Henrik Johansson, förbundsordförande vid Svenska Sportdykarförbundet, pekar på Ystads kommun som ett föredöme där man inte tänkt för grunt.

et är dessutom en bredd- och elitidrottskommun som aktivt samverkar med föreningslivet och på detta sätt skapar inkluderande verksamhet. En kommun med folkhälsoperspektiv som främjar idrott ska vi lyfta och samverka med, säger Henrik Johansson. 

Idag överlämnade Svenska Sportdykarförbundet medalj för värnande av djup. I Ystads kommun finns cirka 300 föreningar. Det är en bra siffra som vittnar om ett föreningsvänligt och differentierat klimat, där både små och stora idrotter finns representerade. Ystad Arenas bad- och simanläggning färdigställdes 2014 (en investering på 275 MSEK). Bassängen håller en vattentemperatur på 28 grader, är 25 meter lång och har 8 breda tävlingsbanor. Till vardags är bassängen indelad i 10 banor för att optimera användningen av bassängens yta. Den grunda delen är 1,2–1,6 meter djup, och djupdelen med 1- och 3-meterstrampolin är 3,8 meter djup. I bassängen finns uppmärkningar som lämpar sig väl för undervattensidrotter. Anläggningen är anpassad även för personer med funktionsvariationer. 

75 % av invånarna i Ystad kommun skattar själva sin hälsa som god, vilket är goda resultat i jämförelse med riket. (Öppna jämförelser folkhälsa, jämförelse mellan kommuner (SKL)  

I Ystad finns två aktiva SSDF-föreningar. Ytown Diving Team och YDS Nautilus. SSDF tackar för gott samarbete och vill särskilt betona vikten av säkra badanläggningar. Vid badhuset vid Ystad Arena, bär badpersonalen tydlig text med "BADVAKT". All personal är utbildad och tränad i livräddningens alla viktiga moment. Det hedrar verksamheten, säger Henrik Johansson. 

Publicerad: 2017-04-25

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala