Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

En hälsning om julefrid och djupa nyårslöften

Vi närmar oss jul och nyårshelgen som för många innebär vila och återhämtning samt ett avslut av 2016.

Kanske ekar ännu melodin "Sommaren är kort, det mesta regnar bort...." från högtalarna eller så sprider julmusiken lite frid i tillvaron. Vi ska snart gå in i ett nytt år och då passar det bra med en liten återblick och framtidsblick.  

SSDF är en levande organisation 
Flera SSDF-föreningar runt om i landet har bedrivit aktiviteter och firat jubileer under året. Dessa aktiviteter vittnar om mångårigt ideellt arbete och en livlig verksamhet i föreningarna. Deltagande i dykdagar, maritima dagar, hamndagar och idrottsevenemang har varit många och är ypperliga tillfällen att både visa upp och välkomna fler till föreningsmedlemskap - och alla fördelar som följer av medlemskap i en dykförening. De nu återkommande kommittéträffarna och SSDF:s tydliga närvaro vid Dykmässan har funnit omfång och form under de senaste åren. SSDF:s närvaro vid Dykningens Dag blev speciel i år, då vi även hade grodmän (ursäkta det gammalmodiga uttrycket - men det lämpar sig i den historiska kontexten) från styrelsen, medlemstidningen och kansliet under ytan. 

Förbundsstyrelsen har haft regelbundna träffar och stött och blött en rad viktiga frågor under året. Vi har i styrelsen med inspiration från er eldsjälar lagt en hel del tid på att faktiskt ha roligt tillsammans mellan våra sammanträden och beslut. Ett särskilt roligt minne var när vi dök ned i det blå tillsammans vid vår Kristianstadsträff. En vänlig medlem (Peter Andersson KSDK) lät oss prova en så kallad undervattensskoter (benämnd undervattensmopeden). Det är så lätt att glömma bort att ha roligt tillsammans när man i en styrelse under begränsad tid ska fatta flera viktiga beslut. Så en viktig lärdom av 2016 blir "ha roligt tillsammans mellan sammanträdenas sammanbitna beslutsprocesser". 

Under året har personer ur förbundsstyrelsen, kommittéerna och kansliet representerat vid ett antal tävlingar. Ledamöter från förbundsstyrelsen har även deltagit i nationella sammankomster anordnade av Riksidrottsförbundet och myndigheter. Det är oerhört värdefullt att träffa andra idrottsförbund och få ta del av hur dom arbetar i olika frågor. Dessa samtal är och förblir viktiga. 

SSDF slår vakt om den maritima miljön I en av årets krönikor (bloggen "Tänk inte för grunt" skrev jag om SSDF som en miljöambassadör - en organisation som ska värna våra vatten och dess djurliv. Under 2017 kommer miljöfrågorna få en alltmer framskjuten position inom förbundet. Vår naturliga arena är vatten, så att arbeta för friska hav och sjöar ligger helt i linje med våra mål.  Funktionsvariationer är sällan ett hinder för dykning i föreningsform - men det krävs arbete Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Personer med funktionsvariationer får inte glömmas bort i detta arbete. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Området anläggningar och idrottsmiljöer som även är anpassade för personer med funktionsvariationer är prioriterat av SSDF. Vi ser nu över hur våra utbildningar i allt högre utsträckning kan skapa fler möjligheter för personer med funktionsvariationer. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Vi bryr oss om varandraVi har förenats för att vi uppskattar dykning i förening, demokratiska grundregler och möten mellan människor. I grunden är förutsättningen för denna symbios att vi bryr oss om varandra. Vi kan och ska tycka olika inom förbundet (konstigt vore väl annars), men vi respekterar varandra trots att det kan föreligga målkonflikter i vissa frågor. Demokratiskt väl underbyggda beslut följer vi. Under året har vi förlorat medlemskamrater som vi särskilt minns i juletid. Sorg och saknad har drabbat oss under året. Likt jag skrev i en krönika i samband med en begravning så innebär vårt ideella engagemang att vi lär känna mängder av människor. Orden som kan uttalas: ”du har också blivit en mycket nära vän”,  sammanfattar essensen av gemenskapen, och den säger även något om banden som knyts mellan människor. Vi förlorar ibland vänner och samlas då för ett farväl. Det är en del av livet, som sällan lämnar någon oberörd. 

Ett särskilt tack i juletid Det finns många att tacka för året som snart passerat. Tack till alla er som aktiverar er ute i föreningarna, arbetsgrupper och kommittéerna. Låt mig avslutningsvis också kort få rikta ett särskilt tack till vår utbildningsstrateg och kanslipersonalen, som på ett föredömligt sätt skapat en god dynamik och struktur under året. Det är så lätt att vi tar vissa ting för givet, men inget gör sig av sig självt. Nu rustar vi för ett händelserikt 2017, för SSDF 59 år i sportdykningens tecken. Hoppas att många har möjlighet att besöka Dykmässan som går av stapeln den 18-19 mars och förbundsmötet den 1-2 april. Sedan går även SM-veckan av stapeln i Borås den 30 juni till 7 juli. Nu håller vi fast kurs mot nya möten och äventyr 2017. 
God Jul och Gott Nytt Sportdykningsår!  Henrik Johansson Förbundsordförande SSDF 

Publicerad: 2016-12-12

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala