Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Laddning inför förbundsmötet!

Helgen den 16-17 april samlas vi till förbundsmöte (årsmöte) i Nacka Strand.

Förbundsmötet ska ta viktiga beslut som kommer påverka förbundets framtid på både kort och lång sikt. Vi lägger ett verksamhetsår till handlingarna och ett nytt startar. Förbundsmötet är Svenska Sportdykarförbundets högsta beslutande organ. 

Förbundsstyrelsen vill så här inför förbundsmötet passa på att lyfta alla de ideellt engagerade som oförtrutet arbetar för att skapa meningsfull verksamhet i hela vårt avlånga land. Utan er hade vi inte varit ett idrottsförbund. Det ni gör i era föreningar är själva fundamentet och utgör förbundets existensberättigande. 

Sträck på er – ni tillhör en stark idrottsrörelse som steg för steg gjort livet för många individer bättre. Genom förbundets arbete att synliggöra våra verksamheter, bland annat vid Almedalen ("tänk inte för grunt" och "värna djupet") och i den gemensamma appellen för att säkra det statliga stödet till idrottsrörelsen är vi en viktig del i flera positiva framstötar. På nationell och lokal nivå har vi tagit debatten för att värna djupdelarna på badhusen, vilket också givit resultat. Det visar att tålmodigt samordnat arbete lönar sig. Med en förstärkning på cirka tvåhundra miljoner kronor som riksdag och regeringen fattat beslut om i vårbudgeten, kan vi och andra idrottsförbund göra ännu mer. Höjningen är ett kvitto på den samhällsnytta idrottsrörelsen gör. Riksidrottsstyrelsen har beslutat att använda det ökade stödet till tre olika huvudområden:i) barn- och ungdomsidrotten genom en ökning av Idrottslyftet med 50 miljoner kr.ii) arbete med nyanlända med 65 miljoner kr (öronmärkta av regeringen). iii) möjliggöra för specialidrottsförbund som Svenska Sportdykarförbundet att göra satsningar inom verksamheten, där både SF-stödet och elitidrottsstödet förstärks.Vi ska vässa våra argument och bli bättre på att ta del av det statliga stödet. Det handlar bland annat om att engagera människor som vi idag inte når. Bland dessa hittar vi personer från socioekonomiskt svaga områden. Vi ska också förmedla fördelarna med vår utbildningsverksamhet (exempelvis till presumtiva semiprofessionella dykare), och människor i alla åldrar som vill fylla sitt liv med mening och god kamratskap. Särskild vikt kommer ligga på barn- och ungdomsfrågorna. Inom den organiserade dykningen bidrar vi emellertid också till såväl bildning och positiva folkhälsoaspekter. Allt arbete som är förebyggande (hit räknar vi vår under-ytan idrott) lever farligt i ekonomiskt bistra tider. Det drogförebyggande arbetet i Sveriges kommuner har sedan länge haft svårt att få resurser, men för varje kille eller tjej som inte hamnar i ett drogmissbruk är det en betydande ekonomisk besparing; och än viktigare: det räddar en människa från ett drogmissbruk där inget gott finns att hämta. Därför är vi glada över att förbundets idéarbete kring alkohol, doping och droger hålls levande.Låt oss alla fylla verksamhetsåret 2016 med så mycket gott som möjligt, både för oss själva och andra. Så formar vi en inkluderande och demokratisk verksamhet som gör skillnad i människors liv. Det är ingen annan än vi som kommer göra jobbet. Vi har ingen tid att förlora! Det är dags för en kraftsamling! Idrottsrörelsens värdegrund är vår styrka. Låt alla idrotta! Varmt välkomna till förbundsmötet 2016. 
Förbundsstyrelsen 
Bild: Henrik Johansson, förbundsstyrelsen tillsammans med Mattias Göthberg ÖSDK.

Publicerad: 2016-04-12

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala