Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förbundsmötet 2016

Skriv motioner och påverka Svenska Sportdykarförbundets framtid - Förbundsmötet 2016

Genom att er förening enas om att skriva en motion (förslag till förändring) inför förbundsmötet använder ni en inom idrottsrörelsen demokratisk rättighet. Att skriva en motion är att vilja påverka, det vill säga förändra något. En motion till Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte i april kan handla om i stort sett vad som helst som har en direkt eller indirekt anknytning till Svenska Sportdykarförbundets verksamheter.För att undvika motioner som är ofullständiga, alltför vaga eller svårtolkade presenterar förbundsstyrelsen en motionsmall. Det är ingen raketvetenskap att skriva en motion och inte heller svårt. För att motionens innehåll och syfte ska förstås finns dock vissa normer att ha i åtanke.En gyllene princip är att försöka skriva kort, klart och koncist. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om föreningen har flera ämnen som ni önskar få behandlade.Motioner ska vara Svenska Sportdykarförbundet tillhanda senast den sista december. Förbundsstyrelsen kommer vid förbundsmötet bemöta motionen och yrka bifall eller avslag. Förbundsmötet beslutar dock i demokratisk ordning om motionen vinner bifall eller blir avslagen.Så skriver er förening en motion:RubrikSkriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Motionen ska kunna användas i föredragningslistan till förbundsmötet och protokollet från förbundsmötet.IntroduktionBeskriv bakgrunden till att er motion behöver lyftas vid förbundsmötet. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för de som senare läser motionen och beslutar i ärendet.MotiveringBeskriv hur Svenska Sportdykarförbundet kan förändras genom motionen. Varför finns det ett behov? Resonera gärna över vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå. LösningFöreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer, policys eller stadgeändringar för genomförandet samt om alternativa modeller för motionen finns. Förslag till beslutBeskriv ert förslag till beslut och yrkande. Vad ska exakt beslutas enligt er rekommendation?UndertecknandeBehörig firmatecknare för föreningen skriver under motionen (motioner kan även skickas per e-post).Skicka motionen

Motionen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den sista december. Du kan läsa mer om vad som gäller i Svenska Sportdykarförbundets stadgar.

Publicerad: 2015-10-27

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala