Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Årsmötet

Årsmötet 2013 är slut och vi öppnar dörrarna för nya möjligheter.

Ordförande har ordet
Jag vill börja med att tacka årsmötet för förtroendet samt tacka Christer Larsson för sin insats som ordförande under dessa år. Det känns väldigt bra att Christer ville fortsätta i styrelsen. Det är ett starkt team som nu inleder verksamhetsåret 2013-2014!
Årsmötet hölls i år på Best Western Farsta Strand i Stockholm med ca 90 deltagare från 49 olika föreningar, kommittéer, styrelsen m.m. Jag vill passa på att tacka Lars Liljegren från Svenska Fäktningsförbundet för ett fantastiskt bra jobb som mötesordförande!
53 röster av 156 möjliga fanns representerade och det togs viktiga och avgörande beslut vilka du ser lite längre ner på sidan. Med facit i handen vill jag våga påstå att vi tillsammans levererade ett händelserikt årsmöte med positiv stämning. Tack till alla deltagare!
Nu vill vi blicka framåt och börja arbeta för att göra dyksverige ännu större! Vi ska fokusera på ökat samarbete inom norden mellan t.ex. dykcenter, utfärdsarrangörer, klubbar, tidningar. Vi behöver också ta ett större ansvar för svensk dykning, att vi står för organiserad dykning och vi lägger stor vikt vid säkerhet. Tävling och utbildning är viktigt för våra bidrag, här behöver vi jobba för fler bassänger, träningstider och få in fler unga som sedan kan gå vidare. Vi vill jobba för att dyksverige ska blomstra, inte bara SSDF familjen utan hela branschen. Jag är övertygad om att vi kan åstadkomma detta med goda resultat. Vi vill arbeta mer tillsammans med föreningarna och uppmuntrar till att höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor, funderingar, förslag m.m.
Nu välkomnar vi det nya året och återigen- tack för förtroendet!

- Patrik Falk, ordförande Svenska Sportdykarförbundet

 

 

OBS! Årsmötesprotokollet kommer laddas upp här så snart det är godkänt.

Motioner & propositoner behandlade på årsmötet:

Motion 1
DK Nätdykarna föreslår ändring av antal ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen.
På grund av det ekonomiska läget som är i förbundet, samt att få en bättre anpassad och slimmad organisation. DK Nätdykarna föreslår minskat antal ordinarie ledamöter med två personer. Totalt antal ledamöter blir då fem stycken ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vi skulle minska styrelsens kostnader och på sikt spara medlemmars pengar och i framtiden minimera eventuella höjningar av avgifter. Vi hänvisar till SSDF:s stadgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. paragraf 6.12.A. Motionen avser minskning från dagens tre ledamöter i nyval till två ledamöter.

Mötet beslutade avslå motionen.

 

Motion 2
DK Nätdykarna föreslår nedläggning av medlemstidningen Sportdykaren.
Dagens medlemstidning håller inte måttet och tidens tand har för länge sedan tagit nya vägar gällande kommunikation mellan förbund och medlem. Tidningen har inget attraktionsvärde för nya medlemmar samtidigt är det en oförsvarligt hög kostnad att producera Sportdykaren i det formatet som är idag.
DK Nätdykarna föreslår att förbundet gör en produkt liknande Sportdykaren som läggs på SSDF:s hemsida. Gör Sportdykaren till en nättidning som alla kan läsa, var de än är. Samt att vårt officiella kungörelseorgan då blir www.ssdf.se.

Mötet beslutade avslå motionen.

 

Motion 3
DK Nätdykarna föreslår en mer rättvis ekonomisk balans för medlemmarna i SSDF.
Många medlemmar upplever att SSDF de senaste åren har blivit ett förbund för tävlingar. Stort engagemang och ekonomiska resurser läggs nu på tävlingar inom förbundet. I den större gruppen som består av sportdykare - och deras sporter - minskar de ekonomiska resurserna för varje år.
DK Nätdykarna föreslår att SSDF:s styrelse inför en fördelningsnyckel där det ekonomiska stödet baseras på antalet medlemmar i respektive sport.

Mötet beslutade avslå motionen.

 

Proposition 1  

Justering av stadgar
För att kunna hantera disciplinärenden i linje med RF rekommendationer behöver vi justera våra stadgar och tävlingsregler. I Stadgarna bör vi lägga in att vi har en disciplinnämnd och vad dess uppgift är och varför vi har den. Vidare bör vi komplettera våra tävlingsregler med att hänvisa till RF regler och deras påföljder. Läs hela propositionen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mötet beslutade att godkänna propositionen samt att omedelbart justera detta beslut.


Proposition 2

Justering av stadgar
Styrelsen föreslår en justering av stadgarna så att avgiftsberäkningen för klubbarnas medlemsavgift inte beskrivs i stadgarna. Förbundsmötet kan då besluta om förändringar i metoden för beräkningen av klubbarnas medlemsavgifterna utan att samtidigt behöva justera stadgarna. Idag är delar av metoden inskriven i stadgarna. Det skapar en tröghet i beslutsfattandet och riskerar otydlighet genom att metoden beskrivs på två ställen med eventuella utrymmen för tolkningsskillnader. Läs hela propositionen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mötet beslutade att godkänna propositionen samt att omedelbart justera detta beslut.


Proposition 3

Ny beräkningsmetod för klubbavgiften till SSDF
Styrelsen föreslår en ny metod för att beräkna klubbarnas medlemsavgift till SSDF. Det är en metod med en helt rörlig avgift endast baserad på klubbens medlemsantal. Medlemmarna delas i tre kategorier; Minior, Junior, Senior. Avgiften betalas en gång per år i januari, baserad på klubbens rapporterade medlemmar i idrott online i december året innan. Då alla inbördes beroenden tas bort kan avgiften tas fram automatiskt. Detta beräknas ge en kostnadsbesparing på ca 100 000 sek per år genom minskade personalkostnader på kansliet. Läs hela propositionen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Årsmötet föreslår: Avgift för kategori minior höjs till 30 kr samt att betalningen under första året delas upp med betalning sista januari och sista augusti.

Mötet beslutade godkänna propositionen med tillägg av det nya förslaget.

 


Publicerad: 2013-05-16

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala