Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Tävlingsfridykning

I samband med styrelsemötet den 26:e oktober togs ett principbeslut att häva det tidigare beslutet från 1999 om att inte stödja tävlingsverksamhet inom fridykning.

Det innebär att fridykningskommittén nu kan skapa förutsättningar för att införa denna verksamhet inom Svenska Sportdykarförbundet. Som en del av denna process har en arbetsgrupp tillsatts med Peter Boivie Länk till annan webbplats. i ledningen tillsammans med en grupp kompetenta och erfarna fridykare och tävlingsfridykare med kunskaper både från SSDF och AIDA Swedens verksamheter. Gruppens uppdrag är att i första hand komplettera det nuvarande utbildningssystemet Steg 4 – 6 med utbildningssteg för djupfridykning utomhus. Utöver detta ska gruppen utarbeta utbildningsmaterial för domare och säkerhetsdykare samt licensutbildning för atleter och arrangörer i samband med tävlingsverksamhet. Viktigt är också att ha ett tydligt regelverk för tävlingsverksamheten som ska ägas av SSDF. I samband med styrelsens första styrelsemöte i januari 2012 kommer en uppvisningstävling att arrangeras för att ge en tydligare inblick i hur ett tävlingsarrangemang kan komma att se ut inom SSDF för att kunna tävla säkert inomhus.

Publicerad: 2011-11-08

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala