Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

RF begär rätt till begränsade registerutdrag

För att motverka att idrottsledare begår sexuella övergrepp på barn har RF skickat en hemställan om lagändring till justitieminister Beatrice Ask.

RF begär att personer som har uppdrag inom barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år i ideella föreningar ska få rätt till utdrag ur belastningsregistret begränsat till enbart vissa sexual- och våldsbrott, på samma sätt som inom skola och barnomsorg.

 

Rätten till begränsat registerutdrag kommer inte ensamt att hindra barn från att utsättas för övergrepp av personer som verkar inom idrottsrörelsen. Men det kan försvåra för tidigare dömda personer att verka i miljöer i idrottsföreningar där de kan knyta kontakter med barn och ungdomar.

 

I hemställan skriver RF att det är viktigt värna om den personliga integriteten. Idag finns inget som hindrar idrottsföreningar från att kräva att ideella idrottsledare ska göra en registerkontroll. Men en egen frivillig registerkontroll innebär per automatik att samtliga brott redovisas, vilket å ena sidan kan uppfattas som ett krafttag för skyddet av barn, å andra sidan som alltför integritetskränkande. Det kan också uppfattas strida mot att föreningslivet i andra fall också kan vara ett sätt för tidigare dömda att återanpassa sig i samhället. Därför tycker RF att ett begränsat utdrag är en rimlig jämkning.

 

Ytterligare stöd för ert förbund och era föreningars arbete

 • RF:s policy med vägledning mot sexuella övergrepp,
 • Rädda barnen kommer i samarbete med RF att erbjuda en stödtelefon för idrottsföräldrar och föreningsledare från och med i höst,
 • RF och SISU Idrottsutbildarna samarbetar med Svenska Scoutrådet för att ta fram en utbildning riktad till ledare  som ska förebygga övergrepp på barn.

 

Har din förening frågor eller funderingar kring hur ni kan motverka sexuella övergrepp kontakta antingen

  Publicerad: 2011-07-01

  Senast uppdaterad: 2018-02-27

  Besöksadress

  Fiskaregatan 5
  593 33 Västervik

  Postadress

  Svenska Sportdykarförbundet
  Svarta Lådan
  Att: Aida AL Akrawi
  Monbijougatan 17D
  211 53 Malmö

  Kontakta oss

  08-699 65 15
  info@ssdf.se

  Fakturor postas digitalt

  pdffaktura@kansliet.net

  Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

  Svenska Sportdykarförbundet
  Fack: 5601
  FE: 763
  751 75 Uppsala