Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förbundsordförande

PRESSRELEASE 2011-04-19

Svenska Sportdykarförbundets årsmöteshelg

 

I den gångna helgen, 16-17 april, hölls årsmöte i Svenska Sportdykarförbundet. Under helgen diskuterades en hel del frågor. Bland annat informerades om medlemsavgiftshantering och hur idrottens organisation är uppbyggd tillsammans med RF:s förbundsjurist Elin Johansson.

 

Under lördagen hölls en minimässa där utställare hade riktade erbjudanden till SSDF:s klubbar. Läs mer om dessa förmåner på: www.ssdf.se/medlemsförmåner.

 

På söndagens förbundsmöte valdes Christer Larsson (Chalmers DK) till ny förbundsordförande efter Lars Gustafsson. Invalda i styrelsen blev Peter Boivie (Uppsala DK Tumlaren), Henrik Johansson (Ytown DT) samt Anita Bergström (Eskilstuna SDK Nautic). Avgående ledamöter var Linnea Qvist och Patrik Brun.

 

Uppslutningen på mötet var stor och cirka fyrtio klubbar var representerade. Totalt deltog cirka 80 personer. 56 röster av totalt 148 i förbundet utnyttjades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Svenska Sportdykarförbundet

Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) bildades redan 1958 och har sedan dess växt till en stor organisation inom svensk idrott.

SSDF ingår som ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda icke-kommersiella medlemsorganisation för sportdykare. SSDF består idag av ca: 7 500 medlemmar i nära 200 lokala klubbar.

Internationellt är SSDF dessutom anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor.

SSDF stimulerar ledarutbildning och arbetar för att bredda både motions- och tävlingsidrott, barn- och ungdomsverksamhet samt jämställd idrott (andelen kvinnor/flickor i förbundet ökar, även om män/pojkar utgör största andelen).

Publicerad: 2011-04-18

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala