Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förtydligande gällande Branschöverenskommelsen

Förbundssäkerhetsombud Håkan Karlsson har skrivit ett förtydligande gällande Branschöverenskommelsen mellan Svenska Sportdykarförbundet och Konsumentverket.

Dykutbildning

  • Branschöverenskommelsen har tillkommit för att öka säkerheten för de deltagare som går kurser och/eller deltar i utfärder.
  • Branschöverenskommelsen gäller inte de moment som genomförs i skyddat vatten under dykkurs - endast vid övningar i öppet vatten.
  • Om dykövningar genomförs i öppet vatten under grundkurs, med upp till två elever/instruktör, så rekommenderas att man tar med sig en assistent.
  • Om dykövningar genomförs i öppet vatten under grundkurs, med fler än två elever/instruktör, är det krav att man tar med sig en assistent. Detta för att eliminera risken att instruktören tappar bort elev/elever.
  • Under dyk till större djup än 20 meter under vidareutbildning ska det alltid finnas en assistent med i vattnet. Assistenten ska befinna sig i dykelevernas omedelbara närhet. Djupdyket får inte ske förrän deltagaren på dykkursen uppfyller de förkunskapskrav som finns.
  • Assistenten ska vara lägst CMAS/SSDF tvåstjärnig dykare med viss erfarenhet. Det är upp till instruktören att välja en assisten med lämplig erfarenhet och utbildning.

Sammanfattningsvis; vid fler än två elever/instruktör vid grundkurs ska assistent finnas med i vattnet vid övning i öppet vatten. Vid en-två elever/instruktör rekommenderas att en assistent närvarar.

I övrigt gäller Dykpraxis, Normer & krav samt IA 2010 vid dykutbildning av dykare i Svenska Sportdykarförbundets regi.

Systematiskt säkerhetsarbete

  • Detta avsnitt finns med för att underlätta för er förening när säkerhetsaspekter ska bedömas. Exempelvis ska journal föras på när torkmedel och aktivt kol byttes i kompressorn, när service utfördes etc. Allt för att skapa så säkra metoder och system som möjligt för er och era medlemmar. Annat som behöver journalföras är fel och brister på dykutrustning samt vad och när dessa avhjälpts. Allt för att säkerställa att inte klubben tillhandahåller dålig andningsgas eller undermålig dykutrustning.

Vad gäller information av tillhandahållande av dyktjänster så framgår dessa av bilaga 1 till Branschöverenskommelsen.

Publicerad: 2010-02-19

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala