Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Branschöverenskommelse

Konsumentverket och Svenska Sportdykarförbundet har träffat en överenskommelse beträffande säkerheten vid fritidsdykning, med undantag för teknisk dykning, i Sverige.

Överenskommelsen gäller:

  • Information som tjänsteleverantören är skyldig att inhämta och lämna till kunden i samband med dyktjänster - dykutbildning och dykutfärder för fritidsdykning, se bilaga 1.
  • Säkerhet vid dykutbildning, se bilaga 2.
  • Egenkontroll hos tjänsteleverantör av dyktjänster, se bilaga 3.

De tre bilagorna finns i dokumentet Branschöverenskommelse Länk till annan webbplats. som finns under Blanketter & dokument - Sportdykning Länk till annan webbplats..

Inom fritidsdykning finns ett antal EN-standarder som anger säkerhetskrav i samband med utövande och tillhandahållande av dyktjänster (se förteckning av aktuella standarder i bilaga 4). De angivna standarderna anger minimikrav. Branschöverenskommelsen syftar bl a till att förtydliga några punkter i dessa standarder och att ange den tolkning som Konsumentverket och branschen enats om för att säkerställa en hög säkerhetsnivå för konsumenter i samband med genomförande av dykutbildning och övriga dyktjänster.

Överenskommelsen träder i kraft den 15 febuari 2010.

Not: Branschöverenskommelsen har upphört 2017-06-16.

Publicerad: 2010-01-29

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala