Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Startar: 21/06 19:30

Slutar: 21/06 20:30

Workshop UV-rugby seriespel, SM och bestämmelser

Nästa säsong - Workshop UV-rugby sereiespel, SM och bestämmelser
Det är nu dags att börja formera oss inför nästa säsong. Hur vill vi att seriespelet och SM ska vara? Vilka divisioner ska vi ha? Vilka lag vill vara med? Vilka regeländringar vill vi göra? 

Vi bjuder in till en workshop med alla lagledare onsdagen den 21 juni kl 19:30-20:30.

Anslut via länken nedan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U0OTNkYmYtMWMwYS00NWQyLWFlYjYtZjUxZDg4NTA3NmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a9fcf6dc-dc96-4182-a70e-4f60748b5d5b%22%2c%22Oid%22%3a%22c94ece4c-e4a8-4078-93c3-a23d7b5420d3%22%7d Länk till annan webbplats.

Startar: 21/06 19:30

Slutar: 21/06 20:30

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net