Gå till innehåll
UNDERVATTENSRUGBY
Organisation

Antidoping info

En dopingfri idrott är ett mål som har hög prioritet inom Svenska Sportdykarförbundet. Mycket av idrottsrörelsens trovärdighet som förebild och barn- och ungdomsfostrare vilar i att vi som specialidrottsförbund mobiliserar och agerar kraftfullt mot doping i alla dess former.

En dopingfri idrott ligger på allas ansvar, från det minsta till det största av förbund. Doping är ett stort problem i samhället och förekommer i stor utsträckning även utanför idrotten. Svenska Sportdykarförbund tror att vi genom ett klart avståndstagande från doping i vår verksamhet tillsammans med utbildning och information till våra aktiva, föreningar och instruktörer kan påverka våra medlemmar att ta avstånd från doping även utanför idrotten.

Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott alltid sker på egen risk. Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan genomföras.

En del idrottsutövare och ledare vet inte vilka skyldigheter de har när det gäller dopingreglerna och förstår därför inte heller vilka allvarliga konsekvenser sådan okunskap kan få. Som Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) åläggs Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) att följa och verka i linje med RF:s stadgar. I RF:s stadgar stipuleras i bland annat att Specialidrottsförbund aktivt ska arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet. Även i Svenska Sportdykarförbundets egna stadgar finns en tydlig markering mot doping ”SSDF och medlemsföreningar ska aktivt verka för en dopingfri dyksport”.


Antidopingprogram

Svenska Sportdykarförbundets Antidopingprogram har skapats med syftet att hålla dyksporten fri från doping. Programmet innehåller viktig information och beskriver bl a de insatser som ska göras i förebyggande syfte.

Svenska Sportdykarförbundets utövare, såväl tävlingsaktiva som motionsutövare, är skyldiga att följa förbundets och RF:s antidopingregler.

SSDF:s antidopingprogram hittar du här. Pdf, 210.2 kB, öppnas i nytt fönster.
(OBSERVERA! - revidering och ny plan tas fram under 2024 och viss information kan vara daterad i dokumentet)

Information från Antidoping Sverige hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vem ska läsa programmet och varför?

Landslagsledare
Landslagledare av olika slag ska genom att läsa SF:s antidopingprogram kunna förstå vad som förväntas av dem när det gäller antidoping. Vad de ska kunna om dopingregler, vad de ska göra för att säkerställa att alla idrottsutövare i landslag förstår hur de ska hantera intag av läkemedel och kosttillskott samt hur de ska hantera vistelserapportering och dopingkontroller.

Tränare och ledare på klubbnivå
Klubbledare ska via antidopingprogrammet informeras om vad som förväntas av dem när det gäller antidopingfrågan. De ska också få reda på vilka hjälpmedel som erbjuds för att föreningen ska kunna skapa en egen handlingsplan och beredskapsplan som också kan hjälpa föreningens idrottsutövare förstå sin skyldighet att känna till gällande dopingregler och vad det innebär i praktiken.

Media och andra intresserade
Media och andra intresserade ska genom att läsa antidopingprogrammet få en bild av förbundets och föreningarnas förebyggande antidopingarbete. Vilka insatser som görs och vad de ska resultera i. Exempelvis hur man hanterar användande av läkemedel och kosttillskott i landslagsverksamheten och hur man informerar ledare och idrottsutövare om vad som gäller.


Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna inom svensk idrott är anpassade till kraven i Världsantidopingkoden och WADA:s internationella standard för medicinsk dispens.

Vilka är kriterierna för att kunna få medicinsk dispens?

Medicinsk dispens kan beviljas i dessa fall:

  • Om du kan drabbas av betydande hälsoproblem ifall du inte tar läkemedlet.
  • Om läkemedlet inte har någon prestationshöjande effekt.
  • Om det inte finns några andra bra behandlingsalternativ.
  • Om användning av läkemedlet inte beror på biverkningar som följd av att du tidigare dopat dig.

Läs mer och ansök här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dopinglistor

För idrottsutövare, ledare och stödpersonal är det viktigt att kunna ta reda på om ett läkemedel är dopingklassat eller inte.

Läkemedelssök ersätter Röd-gröna listan

Det har man tidigare kunnat göra i Röd-gröna listan, men som nu är utbytt till ett mer moderniserat sökverktyg under benämningen Läkemedelssök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är helt integrerat på antidoping.se. Det blir exempelvis tydligare och enklare för användaren att få reda på om läkemedlet är dopingklassat inom tävling respektive utanför tävling.

WADA:s dopinglista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
WADA:s dopinglista utgör själva regelverket, som röda listan är grundad på. Här kan du läsa mer om de substanser och metoder som är förbjudna.


Betablockerare och fridykning

Dopinglistan som är internationell standard enligt World Anti-Doping Code är en förteckning över substanser och metoder som är förbjudna. Under §P1 framgår specifikt att betablockerare är förbjudet inom vissa idrotter och detta inkluderar fridykning. I fråga om användning av dopingklassade läkemedel hänvisas till dispensreglerna och information om dispens på www.antidoping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Specifikation över discipliner där betablockerare är förbjudet vid tävling: Sportdykning (CMAS) konstantvikt med och utan fenor, dynamisk apnea med och utan fenor, fri immerssion apnea, Jump Blue apnea, harpunfiske, statisk apnea, undervattens-skytte samt variabel vikt apnea.


Utbildning

Utbildning är en avgörande del i det förebyggande antidopingarbetet och bör ske i alla led inom idrotten. I specialidrottsförbundens antidopingprogram ska det framgå hur utbildning i antidoping ska ske till exempel inom förbundets föreningar och landslagsverksamhet.

Svensk Antidoping har några verktyg till hjälp:

Ren Vinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ren Vinnare är en e-utbildning riktad till idrottsutövare, ledare och andra stödpersoner.

Vaccinera Klubben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vaccinera klubben mot doping är ett utbildningsupplägg där föreningen tar fram en antidopingplan med förebyggande åtgärder och en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller misstankar om doping.

Antidopingsnack Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Antidopingsnack är en handledning för tränare och ledare att stödja sig mot när man ska prata antidoping med sina aktiva. Materialet går att använda både fristående och som en del i utbildningsupplägget Vaccinera klubben.

Filmade föreläsningar Länk till annan webbplats.
Tolv kortare filmade föreläsningar, där experter beskriver antidopingverksamhetens olika områden.

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala