Hoppa till sidans innehåll

Nytt från Säkerhetskommittén

20 FEB 2018 08:32
Nedan presenteras inkomna dykrapporter i kronologisk ordning med de senaste först. Rapportlämnarna har tagit sig tid att skriva för att göra vår hobby säkrare. Ett stort TACK till er!
  • Uppdaterad: 23 AUG 2018 11:02

Vi får ibland frågor om olyckor som inträffat, framförallt dödsfall som når oss via media. Säkerhetskommittén varken kan eller vill spekulera kring eller kommentera sådant vi inte har förstahandsinformation om. Dessutom vill vi visa hänsyn till de drabbade och deras anhöriga. Däremot uppmanar vi alla som varit med vid en incident att skriva en incidentrapport för att få ut korrekt information vi alla kan lära av.

2019-01-10

Vår systerorganisation i Storbrittanien, BSAC har kommit ut med sin årliga incidentrapport för 2018.

Huvuddragen i korthet:

  • Snittåldern på de omkommna var 56 år och BSAC tycker sig se en trend med allt fler äldre dykare i dödsfallsstatistiken. Tre av de 19 omkommna var över 70 år.
  • Immersionslungödem misstänks vara orsak eller åtminstone inblandat i flera incidenter.
  • Antalet fall av dekompressionssjuka har gått tilbaka något och är nu lägre än under perioden 2000-2010.
  • De livräddningsmetoder som lärs ut på kurs används i stor utsträckning vid incidenter. De fungerar bra och räddar liv.
  • De upplivningsmetoder som använts på medvetslös dykare som inte andas är effektiva i 10% av fallen. Detta motsvarar siffrorna för hjärt-lungräddning på land.

Hela rapporten kan laddas ned på:

https://www.bsac.com/document/diving-incident-report-2018/

 

DYKRAPPORTER 

2018:7

En dykare gör ett nattdyk med sin parkamrat. Efter egenkontroll och parkontroll hade de ett härligt höstdyk med fantastisk mareld. Medan parkamraten gjorde i ordning sin SMB passade rapportlämnaren på att träna på att byta till alternativ luftkälla. När han gör detta börjar andrasteget bubbla kraftigt vilket tolkas som en friflödning och dykaren försöker skruva på venturireglaget innan han slutligen skruvar av kranen till regulatorn.  Han tappar 250L men lyckas rädda 700L luft kvar vilket räcker gott och väl för en kontrollerad uppstigning med säkerhetsstopp. Dykarna kan senare konstatera att andrasteget gängat loss sig från slangen under dyket. Eftersom dykaren hade dubbla förstasteg och manifold samt dessutom tränat så att han kunde använda dessa kunde han stänga av den läckande regulatorn. Utan redundans hade han förlorat hela sitt luftförråd. Regulatorn var servad i år och dykt med flera gånger efter service. Det vi alla kan lägga in som rutin är att känna på regulatorslangarna så att de inte är lösa när vi packar dykbagen. Kan vi lätt skruva loss dem med handkraft behöver de dras åt lite försiktigt med en nyckel.

Fyra incidentrapporter har kommit från junior-SM i Undervattensrugby 2018 som hölls i Visby 28-29 april. Rapportör är DK Bottenskraparna som arrangerade tävlingen.

2018:5 - 2018:6

En 17-årig UV-rugbyspelare (2018:5) på väg  upp efter 30 sekunders spel stöter ihop med en annan spelare och förlorar medvetandet vilket uppmärksammas av domare och medspelare. Spelaren var medvetslös under 40 sekunder och upplever vid uppvaknandet ingen smärta. Han förses med nackkrage och förs till sjukhus där man bedömer att han utsatts för en hjärnskakning. Spelaren hölls under observation och fick karens för vidare spel i SM.

Spelaren han kolliderade med (2018:6) blev inte medvetslös och upplevde ingen smärta i nacken, men hölls under observation och fick även han karens för vidare spel i SM.

 

2018:4

En 19-årig UV-rugbyspelare fick tre kraftiga stötar mot huvudet under match. Efter den sista stöten fick hon huvudvärk och gick upp för byte varefter hon förlorade medvetande på bassängkanten. Hon vaknade upp efter en halv minut. Spelaren fixerades på spineboard och fördes med ambulans till sjukhus där man konstaterade hjärnskakning. Hon uppmanas undvika stötar mot skallen i tre månader och därmed undvika tävlingar i UV-rugby. Hon kan däremot fortsätta träna.

 

2018:3

En 11-årig spelare fick en spark mot halsen samt en boll tryckt mot magen under match. Efter matchen fick spelaren svårt att andas och det beslutades att han skulle undersökas på akuten. Undersökning visade inga skador och spelaren skickades hem.

 

SäK:s Kommentar: UV-rugby är en tuff sport och vid SM ger spelarna allt. Vissa skador är oundvikliga och få idrotter på SM-nivå är skadefria. Utifrån incidentrapporterna bedömer SäK att ingen spelare eller arrangör har gjort någonting fel. Tvärtom har man haft en bra säkerhetsorganisation från arrangören och domare, funktionärer och medspelare har handlat föredömligt. Rapportlämnaren föreslår en generell översyn av säkerhetsarrangemang och framförallt tillgång till utrustning vid större tävlingar. Vid denna tävling var exv. den spineboard som fanns redan på sjukhuset när den hade behövts till nästa incident. SäK har 2018-06-06 bett UV-rugbykommittén ta fram en lathund/checklista för säkerhetsarrangemang vid tävling samt en policy för barns deltagande i juniortävlingar med fokus på skaderisken. SäK har 2018-10-08 presenterat förslag på säkerhetsplan för UV-rugby för UV-rugbykommittén.

 

2018:2

Lätt tryckfallssjuka efter kallt dyk. En 43-årig dykare dök med två vänner i Trondheimsfjorden, Norge  i början av april.  Det är tungt att kånka dykutrustning till båten och dykaren blev varm. Dykarna dök till 47m (merparten av bottentiden på 42m) med Trimix 24/18 som bottengas och 50% nitrox för dekompression.  Det är 7C i vattnet. De påbörjade uppstigning efter 20 minuter och dekompressionen går inledningsvis som planerat (Buhlmann GF ZHL-16C gradientfaktorer 20/80). På 3-metersstoppet fick en dykkamrat problem med sin dator vilket gjorde att dekompressionen förlängdes från planerade 7 minuter till 17 minuter - alltså åt den säkrare sidan, med en total dyktid på 45 minuter. Dekompressionen var kall och dykaren hade dessutom problem med läckage i armhålorna på sin torrdräkt och understället var blött under armarna och ner efter kroppssidorna. Några timmar senare känner dykaren en blandning av klåda och molande smärta i huden på ryggen nära vänster axel. Huden har även röda marmoreringar.

 

SäK:s Kommentar:  När man är varm har man bra genomblödninga av vävnaderna och mycket gas kan tas upp i början av dyket, men vid nedkylning, speciellt om man blir blöt drar blodkärlen ihop sig, genomblödningen minskar och gasutvädringen försämras. Trots att dykaren dykt  f ö r s i k t i g a r e  än ursprungsplanen har han råkat ut för tryckfallssjuka i huden. Här har troligtvis den läckande torrdräkten varit en avgörande faktor. Risken med kalla dyk är känd men kan behöva påminnas om.

 

2018:1

Öronsmärta under kurs. Under en CMAS enstjärnig kurs oktober 2017 upplevde en 21-årig kursdeltagare smärta från örat vid fridykning under lektion P12. I denna lektion ska kursdeltagaren fridykande bärga en skademarkör från minst 3m i öppet vatten. Dykeleven var utrustad med torrdräkt, samt "lilla utrustningen". Övningen avbröts och dykeleven dök inte mer under dagen. Då han fortfarande hade ont i örat på kvällen uppsökte han sjukhus för undersökning. Det är okänt vilka skador han ådragit sig samt om han slutförde sin utbildning.

 

SäK:s Kommentar:  Att fridyka med torrdräkt går, men är svårt och obehagligt. Speciellt för en elev som kanske har en torrdräkt som inte riktigt passar. Vid kurstillfället var vattentemperaturen 11C och det är lämpligare att ha torrdräkt än våtdräkt. SäK har vidarebefodrat informationen om incidenten till Tekniska kommittén, men eftersom detta moment utgått from. 2018 års instruktörsanvisningar betraktas problemet som redan löst.

 

2017:4

Dödsfall på Släggö, Lysekil

Allvarligast var det dödsfall som inträffade på Släggö nära Lysekil 18/7. Den förolyckade, en 69-årig manlig, trestjärnig dykare med 179 loggade dyk dök med två erfarna parkamrater. De planerar att dyka 45 minuter till max 20m. Parkamraterna dyker med mellanlina och den förolyckade mannen dyker intill. Efter några minuter separeras gruppen, men de hittar strax varandra igen. Dykarna signalerar till varandra att de ska fortsätta dyket utåt och alla gör OK-tecken. Parkamraterna uppfattar dock att den förolyckade inte vänder sig om för att fortsätta dyket som de tecknat och väljer därför att avsluta. Gruppen gör säkerhetsstopp och återsamlas vid ytan där de diskuterar vad som hänt och hur de ska fortsätta. De bestämmer sig för att dyka vidare, men när de ska gå ner säger den förolyckade att han inte får in luft i dräkten. Han försöker fylla västen och ta tag i klippan men tappar regulatorn ur munnen. Parkamraterna försöker utan framgång få in regulatorn i hans mun igen. De säkrar flytkraft genom att bla. dumpa viktbälte och gör inblåsningar. Parkamraterna vinkar och larmar ytbärgare på bryggan som simmar ut med livboj och hjälper till att få den förolyckade i land. Bogseringen är ansträngande. Andra personer på land larmar SOS alarm och personal från dykcentret Dive Team anländer som snabbt hjälper till att få upp mannen ur vattnet, klipper upp dräkten och påbörjar HLR. Ambulanspersonalen som anländer gör upplivningsförsök med defibrillator och mannen flygs till länssjukhuset i Trollhättan där mannen förklaras avliden. Senare fastställs dödsorsaken till hjärtstopp och är därmed inte direkt dykrelaterad bortsett från ansträngning och immersionseffekt. Det är värt att notera att alla inblandade handlade föredömligt, både under dyket som de valde att avbryta för att något kändes lite fel, samt i  händelsekedjan med säkrande av flytkraft, larm, återupplivningsförsök och ytorganisation. Även klubben och dess säkerhetsombud har gjort ett ytterst bra jobb med uppföljning och krishantering.

2017:2 2017:3

Två incidenter på junior-SM i UV-rugby

Från junior-SM i UV-rugby rapporteras två incidenter. Den ena rör en 19-årig man som tidigare varit sjuk men nu känner sig frisk och vill spela. Under matchen förlorar han medvetandet och tas omedelbart upp ur vattnet. Han klagar på att han inte får luft och hyperventilerar. Han förlorar medvetandet ännu en gång. Spelaren läggs i framstupa sidoläge och förs till sjukhus. Inget onormalt hittas och han blir utskriven senare på kvällen. Den andra incidenten rör en 18-årig manlig spelare som får ett slag på strupen. Funktionärerna upplever att de får dålig kontakt med honom och ambulans tillkallas. Efter undersökning på sjukhus skrivs spelaren ut. Dessa händelser visar på vikten av en bra säkerhetsorganisation även i pool.

2017:1

Tryckfallssjuka efter dyk enligt dator på Bali

Den sista rapporterade incidenten rör en 53-årig kvinnlig trestjärnig dykare med 548 loggade dyk som drabbas av tryckfallssjuka fjärde dagen på en dykresa i Indonesien.  Redan efter sista dyket andra dagen upplevde dykaren  lätt klåda på magen men denna försvann och avfärdades som allergi. Efter andra dyket dag fyra kom klådan på magen tillbaka och spreds till höfterna och ryggen. Efter en och en halv timme känner dykaren trötthet, svaghet, huvudvärk och yrsel. För ett kort ögonblick tappar hon medvetandet. Dykaren får andas oxygen under eftermiddagen och hela natten och mår bättre på morgonen. Dykaren undersöks av läkare vid den lokala tryckkammaren och bedöms inte behöva hyperbarbehandling men får flygförbud i tre dagar och dykförbud en månad. Anmärkningsvärt med detta fall är att dykaren dykt med dykdator inom direktuppstigningsintervallet, dykdjupen varit grundare än 30m och att hon gjort normala säkerhetsstopp. Enligt undersökande läkare var den troliga orsaken till tryckfallssjukan vätskebrist.

Säkerhetskommittén vill rikta sitt varmaste tack till uppgiftslämnarna som genom att skicka in en Dykrapport hjälper oss alla att göra våra sporter säkrare.

 

Skribent: Frida Linderoth
E-post: Adressen Gömd

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px