Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Pandemilagen – vad innebär den för idrotten?

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som förtydligar hur lagen ska efterföljas. Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik (samma maxgräns som gällde fram till 10 januari).

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

 • I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet?

Idrottsföreningars verksamhet vid sportanläggningar som är av drop-in-karaktär träffas av lagstiftningen. Det kan handla om öppen verksamhet där alla medlemmar är välkomna att träna när som helst under anläggningens öppettider, till exempel vid gym. Men också om sådan gruppverksamhet där potentiellt alla medlemmar utan särskild föranmälan är välkomna, till exempel vid allmän gruppbreddträning.

RF bedömer däremot att idrottsföreningars verksamhet vid sportanläggningar som är riktad till enbart en på förhand definierad grupp medlemmar, till exempel spelarna i ett visst lag inom en förening, inte är öppen för allmänheten och därmed inte träffas av pandemilagen.

Verksamhet som inte träffas av pandemilagen ska dock ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig?

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten.

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en sportanläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter.

RF bedömer att idrottsföreningar som hyr en sportanläggning eller en del av en sportanläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, som utgångspunkt inte bär ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som hyr ut sportanläggningen.

Verksamhet som inte träffas av pandemilagen ska dock ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beräkning av max antal besökare

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

RF bedömer att idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån den av föreningen definierade idrottsytan i lokalen. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Verksamheterna som träffas av pandemilagen ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 • tydligt anslå maxantalet,
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter.

Läs mer i Länsstyrelsens informationsblad ”Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten”

Publicerad: 2021-01-19

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala