Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Föreningsenkät om coronas konsekvenser

Nu har ni som förening möjlighet att ge er bild av coronakrisens konsekvenser på er ekonomi och verksamhet.

Nu har ni som förening möjlighet att ge er bild av coronakrisens konsekvenser på er ekonomi och verksamhet. Fyll i vår enkät och bidra med viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. Vi vill ha svar senast 30 april.

Obs! Enkäten är inte en ansökan om bidrag.

- Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.

- Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

- Tänk på att svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening.

Här finns mer info om hur du fyller i enkäten Länk till annan webbplats.

Till enkäten i IdrottOnline

Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-04-16

Senast uppdaterad: 2020-04-16

Besöksadress

Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17C
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net