Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Organisationsförändringar

Från den 15 maj har vi infört vi några strategiskt viktiga organisationsförändringar. Vi inför funktionerna generalsekreterare, förbundskoordinator och utbildningschef, vilket kommer synas på flera olika sätt i verksamheten.

Syfte med förändringarna är att öka mervärdet för förbundets medlemmar och även göra Svenska Sportdykarförbundet mer synliga i såväl samhällsdebatten som det ständigt pågående påverkansarbetet via kommuner, landsting, stat och det övriga civilsamhället. Vi ska tydliggöra vår samhällsfunktion och ge föreningarna förutsättningar att möta framtiden. 

Genom införande av funktionen generalsekreterare ska vi öka vår synlighet, för att få fler människor att komma i vatten, idrotta på jämlika villkor och engagera sig i förening utifrån egna förutsättningar. Vi kommer arbeta mer målmedvetet och resultatinriktat med miljöfrågorna. De utvecklingsresor som den samlade idrottsrörelsen enats om genom Strategi 2025 och Idrotten Vill kommer vi tillsammans med föreningarna arbeta mer intensivt med. En viktig del av vårt strategiska arbete kommer också vara att öka SSDF:s externa intäkter. 

Genom införandet av funktionen förbundskoordinator kommer vi samordna mer medlemservice till kansliet. Det sker bland annat en större översyn av verksamhetens olika områden och hur vi kan möta medlemmarnas behov på bästa sätt. Vi arbetar bland annat med att se över delar av ekonomifunktionen, förlagsverksamheten och certifikatshanteringen. 

Genom införande av funktionen utbildningschef vill vi underlätta för föreningarnas instruktörer, funktionärer och ledare att öka möjligheterna att ta del av olika stödformer. Vi ska även arbeta vidare med e-Learning, för att fler ska få ta del av våra värdefulla utbildningar. Arbetet med dykning och undervattensidrott som vänder sig till personer med funktionsvariationer kommer successivt öka. 

Vi kommer utifrån verksamhetsutfall och nyckeltal utvärdera organisationsförändringarna i slutet på november 2019.  

Kontaktuppgifter till samtliga hittar du här Länk till annan webbplats..

Jag hoppas att ni noterat att vi för andra gången blivit utsedda till årets miljöförbund. Vi kommer inom kort utlysa möjligheter att söka projektstöd för projekt med miljö- och prova på prägel - så håll ögonen öppna. 

Henrik Johansson 
Förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet 

Publicerad: 2019-05-17

Senast uppdaterad: 2019-05-17

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala