Hoppa till sidans innehåll

#metoo

Vision
I Svenska Sportdykarförbundet ska ingen utsättas för varken kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Alla, oavsett kön, skall kunna känna sig respekterade under sin sportutövning. Sexuellt uppträdande i ord eller handling under föreningars/förbundets arrangemang som leder till att någon känner sig förnedrad, stressad eller illa till mods får inte förekomma.

Mål
Förbundets mål är att varje förening och funktion inom förbundet ska vara fri från kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt hot och att alla individers personliga integritet respekteras. Alla i förbundet ska äga kännedom om vår policy och handlingsplan och därigenom ha en handlingsberedskap vid förekomst av könskränkningar i respektive förening.

Som resultat av #metoo, Strategi 2025 och Svenska Sportdykarförbundets pågående jämställdhetsarbete har förbundsstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp. Arbetsgruppen arbetar både långsiktigt och kortsiktigt med att ta fram handlingsplaner, funktioner, verktyg samt en policy som ska implementeras i förbundet för att kunna säkerställa att värdegrunden efterlevs i hela verksamheten. Några av dessa arbetssätt kommer vara strukturerade dialoger med föreningar, kvalitativa och kvantitativa studier, verktyg i t.ex. form av en informationsfolder och en fysisk funktion som fungerar som mottagare vid första kontakt vid anmälan eller om man söker stöd/råd. Ett redan framtaget verktyg är en enkät som ska hjälpa förbundet att göra en nulägesanalys. Enkäten består av ett antal frågor om SSDF:s förbundskultur och sexuella trakasserier. Enkäten besvaras individuellt och fullständig anonymitet kan garanteras om så önskas. Vi ber er därför besvara enkäten då resultatet är av stor vikt för arbetsgruppen för att kunna optimera arbetet på absolut bästa sätt. 

Länk till enkät: https://goo.gl/forms/xTYtw8j9Mf7zngrE2

Syftet med denna sida är således att vara forumet där uppdateringar i arbetet sker. Sidan uppdateras löpande. 

Kontaktpersoner:
Kanslist Frida Linderoth, This is a mailto link
Styrelseledamot Ida Fossenstrand, This is a mailto link
Styrelseledamot Annikki Wahlöö, This is a mailto link

Nyheter

QR-kod

Kod till enkät

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px