Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Medlemskap

En ansluten förening i Svenska Sportdykarförbundet ska rapportera föreningens medlemmar i IdrottOnline klubb via Licensdelen. Föreningens årliga avgift är en rörlig avgift baserad på föreningens totala medlemsantal föregående år, och faktureras en gång per år i januari. Antalet medlemmar i föreningen för innevarande år utgör alltså avgiften för följande år. Föreningen betalar ingen fast avgift.

Medlemskap gäller per kalenderår, dvs från den 1 januari till den 31 december.

När ny person upptagits som medlem i föreningen ska dennes uppgifter snarast läggas in och rapporteras i IdrottOnline, dock senast en månad efter att medlemskapet ingåtts. Denna månad är en så kallad respit som föreningen har. Det är inget en enskild föreningsmedlem kan nyttja.

För att delta i ett förbundsevenmang ska medlem vara rapporterad senast i samband med anmälan till evenemanget.

Observera att om medlemmen inte rapporterats via licensdelen så omfattas denne inte av försäkringen.

Det är viktigt att ni håller ert medlemsregister uppdaterat, glöm därför inte att löpande ta bort medlemmar som gått ur föreningen.

Medlemsavgiften gäller tillsvidare eller tills dess att Svenska Sportdykarförbundets årsmöte beslutar om ny nivå av medlemsavgiften.

Senior 290kr

Junior 100kr ( upp till och med 18 år).

Information om medlemsrapportering

Information från SSDF om medlemsrapportering skickas ut till föreningarna med e-post. Det är därför viktigt att föreningen har rätt kontaktuppgifter i klubbens IdrottOnline.

Om du som kassör/medlemsansvarig har frågor om rapporteringen eller inte fått information - kontakta kansliet via e-post info@ssdf.se eller telefon 08-6996515.

Manualer finner du här.


Rapportering av medlemmar

Rapportering av medlemmar görs via IdrottOnline licensverktyg. Observera att alla medlemmar i föreningen ska rapporteras till Svenska Sportdykarförbundet. Antal medlemmar är ett av kriterierna vid RF:s bidragsfördelning och det är därför viktigt att alla medlemmar rapporteras. Ett undantag då medlem inte kan rapporteras är när en medlem redan rapporterats från annan förening. Denne ska då rapporteras som dubbelansluten. I det fallet finns personen i båda föreningars register och ska inte tas bort.

Manual för "Ny medlem" finner du här.
Manual för årlig medlemsrapportering finner du här.


Medlemsregister/administration

RF tillhandahåller föreningarna administrationsverktyget IdrottOnline Klubb gratis! Läs mer om detta samt aktivera er förening på Idrottonline - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att LOK-stödet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. endast kan sökas via IdrottOnline Klubb. Ni måste därför aktivera er förening i god tid innan LOK-stödsrapporteringen.

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net