Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Projektstöd IF - 2024 Inriktning Segregerade områden

Nu är det möjligt att ansöka om Projektstöd IF - 2024

Inriktning Segregerade områden

Dessa medel ska användas för att stärka verksamhet i socioekonomiskt svaga områden (segregerade områden). Lista för de områden som är möjliga att söka för finns här:

Lista Segregerade områden Pdf, 308.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Svenska Sportdykarförbundet har tilldelats totalt 60 000:- som ni föreningar kan ansöka om. Vi kan komma att begränsa beloppet på er ansökan beroende på hur många ansökningar som inkommer. I dagsläget har vi inte satt något maxtak för summan ni kan ansöka om.

Syftet med Projektstöd IF - Segregerade områden:

  • att stimulera och utveckla den verksamhet som IF har eller planerar starta upp för målgruppen
  • att få fler i målgruppen att bli medlemmar i IF och utöva vår idrott
  • att fler i målgruppen får vetskap om vår idrott samt får möjlighet att prova på vår idrott på ett enkelt och inkluderande sätt

Följande gäller:

1. Gemensamma riktlinjer ska följas, se sida: Bidrag och stöd Öppnas i nytt fönster.

2. Medel för resor godkännes om det kan styrkas att resorna görs mellan det segregerade området och befintlig simhall/badhus/sjö/hav där verksamheten sker. Samordning ska ske för att resor ska godkännas. Det billigaste färdmedlet ska användas och vi förespråkar kollektivtrafiken i möjligaste mån.

3. För Projektstöd IF - Segregerade områden kan ni som förening söka medel för att:

  • stärka strukturen i er förening
  • rekrytera och utbilda ledare
  • sänka socioekonomiska trösklar - genom t ex subventionerad avgift på verksamhet inom föreningen för målgruppen samt prova-på-tillfällen riktade till målgruppen
  • bekosta lokalhyra
  • köpa in prova-på-utrustning - Observera att ni inte kan göra inköpet innan ni får godkänt på er ansökan!
  • ta fram material som används som marknadsföring till målgruppen
  • kunna ha en trivsam social miljö runt er aktivitet, som t ex inköp av lättare förtäring till deltagare

4. Aktivitet som beviljas måste vara genomförd senast den 31/12-24

5. Sista ansökningsdag för Projektstöd IF 2024 är den 25/10-24

Länk för att logga in på IdrottOnline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lathund för ansökan

Lathund för återrapport

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala