Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Kategorier för ansökan

SSDF kommer bevilja max 15 000:-/ förening för detta bidrag.

Kategori 1 – Utbilda och arrangera aktiv verksamhet

Subvention för utbildningsdeltagande inom SSDF, stötta tävlingar, läger, kurser samt inköp av verktyg, material eller utrustning för att underlätta jämlikhet och jämställdhet.

Utbildningar och aktiviteter som kan påvisa ett ökat steg mot jämlikhet och jämställdhet, samt inkludering av paraidrott kommer premieras.

Stöd kan exempelvis gälla:

  • Subvention av utbildningar av instruktörer, domare, tränare och ledare inom sportdykning, fridykning, UV-rugby och UV-fotografering.
  • Subvention av läger och träningsläger, främst inom underrepresenterade grupper, exempelvis paraidrott.
  • Stötta föreningar i lagstärkande aktiviteter som ex. lagverksamhet som går utöver de ordinarie träningspassen såväl som i utbyte med andra föreningar vid läger eller andra arrangemang.
  • Materialinköp som gynnar utveckling av jämlikhet och jämställdhet så att fler kan delta och träningsformer kan utvecklas.

Kategori 2 – Digitalisering och marknadsföring

Målet med denna kategori är att stötta föreningars möjlighet att initiera digitalisering, dels av hemsida och verksamheten, samt att marknadsföra föreningen lokalt på sociala medier, affischer och liknande.

En ansökan kan avse:

  • ett stöd för att ta fram en ny hemsida.
  • initierar digitalisering av verksamheten som exempelvis träningar, tävlingar och möten.
  • få upp kunskapen hur föreningen kan nå ut på digitala medier för att nå nya grupper.
  • marknadsföring i syfte att åter-rekrytera och nyrekrytera medlemmar.

Tillbaka till startsidan för återstartstöd

Publicerad: 2023-02-23

Senast uppdaterad: 2023-02-23

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net