Hoppa till sidans innehåll

Säkerhetsorganisationen


 

Säkerhet

SYFTE

 • Att inhämta lärdomar från incidenter och olyckor för att göra förbundets aktiviteter säkrare.
 • Öka risk- och säkerhetsmedvetandet bland förbundets utövare på alla nivåer.

MÅL

 • Att förbundets utövare ska få en ökad risk- och säkerhetsmedvetenhet och därmed bli bättre, säkrare utövare.
 • Att med hjälp av incidentrapporten och publicerade resultat och lärdomar föra ned säkerhetsarbetet på gräsrotsnivå bland klubbarnas medlemmar.

UPPDRAG

 • Behandla och utreda inkomna incidentrapporter. Säkerhetskommittén kan vid behov konsultera utomstående.
 • Marknadsföra incidentrapporten.
 • Lägga in data i databasen.
 • Löpande publicera incidentbeskrivningar månadsvis på webben.
 • Årligen skriva en utförlig slutrapport med analys av incidenter. På webben och med årsmöteshandlingarna. Ev. även översättning av danska och norska incidentsammanfattningar.
 • Hålla en kort presentation på årsmötet.
 • Årligen skriva en sammanfattande artikel i Sportdykaren.
 • Kommunicera med styrelsen och förbundets kommittéer
 • Omvärdsanalys och kommunikation med myndigheter och övriga organisationer.
 • Samarbeta och verka internationellt och nationellt gällande säkerhetsarbete.
 • Arbeta för egen återväxt och kunskapsöverföring.
 • Följa RF:s vision och värdegrund. 


Tekniska kommittén

Tekniska kommittén utarbetar utbildningsplaner och säkerhetsregler i samband med sportdykning, detta sker genom Normer & krav, instruktörsanvisningar och Dykpraxis.

Fridykningskommittén

Fridykningskommittén utarbetar utbildningsplaner och säkerhetsregler i samband med fridykning. 

UV-rugbykommittén

UV-rugbykommittén utarbetar utbildningsplaner och säkerhetsregler i samband med UV-rugby. Säkerhetsarbetet är beroende av att förtroendevalda och funktionärer (styrelseledamöter, instruktörer, dykledare m.fl.) på alla nivåer föregår med gott exempel och själva dyker efter gällande regler.


Uppdaterad: 02 DEC 2016 14:45 Skribent: Frida Söder och Christer Larsson

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px