Hoppa till sidans innehåll

SSDF och dyksäkerhet


Vad gör förbundssäkerhetsombud (FSO) i SSDF?

 • FSO skall verka för att dykning och utbildning inom SSDF bedrivs så säkert  som det går.
 • FSO skriver dykrapporter i de fall detta inte görs av de inblandade eller av någon annan.
 • FSO granskar de inkomna dykrapporterna och bedömer om dessa skall utredas mer, och i sådana fall på vilket sätt.
 • FSO granskar det utbildningsmaterial som SSDF tar fram ur ett dyksäkerhetsperspektiv.
 • FSO utreder och informerar internt och i tillämpliga fall även externt omständigheter och eventuella förebyggande åtgärder från de till SSDF inkomna polisutredningarna.
 • Av inkomna polisutredningar sammanställer FSO statistik i den mån det går och intresse finns.

Visa svar


Dölj svar


Vem är FSO idag?

Förbundssäkerhetsombud väljs årsvis av styrelsen.

Förbundsstyrelsen håller på att utreda en ny säkerhetsorganisation varav funktionen som FSO 2017/2018 är vakant.

Visa svar


Dölj svar


Vad gör ett klubbsäkerhetsombud (KSO) i SSDF?

 • KSO har till uppgift att verka för att dykning och dykutbildning bedrivs på ett säkert sätt.
 • I de fall den drabbade inte vill skriva dykrapport, skriver KSO denna.
 • KSO är FSO behjälplig i de fall då dykrapporter behöver kompletteras med ytterliggare uppgifter.
 • KSO kan från FSO få ytterligare frågor att arbeta med.

Visa svar


Dölj svar


Vad gör SSDF för att förbättra säkerheten i samband med dykning?

SSDF tror att antalet olyckor i samband med dykning kan minimeras genom att Du som dykare:

 • alltid dyker tillsammans med andra.
 • inte dyker över din förmåga.
 • har rätt utbildning för de dyk du gör.
 • dyker enligt Dykpraxis.
 • är i god fysisk och psykisk kondition.

Visa svar


Dölj svar


Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px