Hoppa till sidans innehåll

Dykrapport


Så fort en sportdykare, oavsett med eller utan dykapparat, upplever något oförutsett, är det önskvärt att vederbörande så snart som möjligt fyller i en Dykrapport och sänder denna till SSDFs kansli (portofritt), detta som en stor tjänst åt andra dykare och blivande dykare!

Bland det viktigaste inom sportdykning är god utbildning, bra materiel och ett säkert beteende. För att upprätthålla detta krävs en noggrann uppföljning av utvecklingen. Den största och säkraste källan för detta ändamål är alla sportdykare. Vi måste lära oss av varandra. Många utbildas varje år, och marknadens förekommande utrustning kommer till användning under de mest skiftande förhållanden.

Så snart Du upplever en oförutsedd händelse eller gör något oplanerat före, under eller efter dykning, fyller du i en dykrapport fullständigt och sänder denna till SSDF. Inom ca en månad kommer du att höra av ditt distrikts säkerhetsombud, dels för att kvittera mottagandet och dels för eventuell komplettering av uppgifter.

Därefter läses rapporten in i en databas, som mot årets slut ligger till grund för:
a. Incidentlistan, som är en sammanställning av de vanligaste och/eller allvarligaste grundorsakerna till de inträffade händelserna.
b. Vidtagande av åtgärder mot dålig dykmateriel.
c. Justering av utbildningen.
d. Justering av Dykpraxis

Efter det att du sänt in en Dykrapport tar ditt distriktsäkerhetsombud (DSO) kontakt med dig för eventuellt komplettering av Dykrapporten. Detta är även en feedback till rapportlämnaren. Rapporten läggs sedan in i en databas, från denna kan uppgifter hämtas till exempel säkerhetsträffar, kurser, m.m. OBS Alla uppgifter som lämnas ut är "avpersonifierade". Informationen lämnas även i dyktidningar.

Kommentarer till första sidan på "Dykrapporten":
Utformningen av denna blankett är ett resultat av flera års erfarenhet av rapporthanteringen, diskussioner vid säkerhets- och instruktörsträffar och av personliga intervjuer. Det är nödvändigt att blanketten fylls i fullständigt, eftersom den är intimt knuten till databasen som vi utnyttjar. Bearbetningen av rapporterna görs för att kunna få en så komplett bild som möjligt av vem som dyker, vilken utbildning vederbörande har och vad som inträffar.

Dykrapporten finns dels som papperskopia (beställs från kansliet) eller digitalt nedan. Dykrapporten laddas ner till den egna datorn. Dykrapporten sänds in till SSDF på This is a mailto link  Denna adress är även till för synpunkter eller önskemål om tillägg på dykrapporten.

I den elektroniska formen finns det 17 rullningslister (i dessa finns det flera olika val i varje ruta, till exempel Land). Det är dessa olika val som har ersatt "kryssrutorna" på den tidigare versionen av blanketten.

Kom ihåg: Ju oftare du fyller i och sänder in en rapport, desto mera kan vi lära av varandra och desto behagligare och säkrare dyker vi.

Dykrapport att fylla i finns här.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Ansokan_dumpningsfond Ansokan_dumpningsfond 2016-06-07 PDF 138 KBSvenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px